Tlačové správy

Deloitte na Slovensku posilňuje svoje vedenie

BRATISLAVA 1. júna 2022 – Do vedenia Deloitte na Slovensku pribudnú od 1. júna 2022 dvaja noví partneri. Celkový počet partnerov sa zvýši na jedenásť.

Obom našim novým partnerom srdečne gratulujem a vítam ich vo vedení Deloitte na Slovensku. V ich nových pozíciách im prajem veľa úspechov a múdre rozhodovanie,“ uviedla Ivana Lorencovičová, Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic.

Novou partnerkou na oddelení daňového poradenstva je Valéria Morťaniková, ktorá sa špecializuje najmä na zdaňovanie príjmov právnických osôb, problematiku medzinárodného zdaňovania a na podporu a zastupovanie klientov počas daňových kontrol. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti zdaňovania a stojí za úspechmi daňového oddelenia v košickej kancelárii Deloitte. 

Svoj efektívny podnikateľský prístup využíva pri poskytovaní poradenstva nadnárodným korporáciám aj lokálnym spoločnostiam. Zároveň má skúsenosti s veľkými investičnými projektmi predovšetkým na východnom Slovensku. Medzi jej klientov patria spoločnosti z oblasti automobilového priemyslu, IT sektora, výroby, ako aj centrá zdieľaných služieb. Od roku 2009 je certifikovanou daňovou poradkyňou zapísanou v Slovenskej komore daňových poradcov.

Do skupiny partnerov, ktorí sa aktívne zúčastňujú na vedení Deloitte na Slovensku, sa od júna pridá aj Ján Bobocký. Pôsobí na oddelení auditu a uisťovacích služieb a má rozsiahle skúsenosti s projektmi zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postupov, poradenstvo pri zavádzaní Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS), konsolidáciu a reguláciu v oblasti energetiky a nerastných zdrojov. 

V rámci Globálneho rozvojového programu pôsobil 18 mesiacov v londýnskej kancelárii Deloitte, kde viedol kontroly dodržiavania predpisov zo strany dodávateľov a distribútorov v Spojenom kráľovstve, na Ukrajine, v Indii a na Balkáne pre globálnych farmaceutických klientov a najväčšie ropné a plynárenské spoločnosti na svete. Aktuálne sa zameriava predovšetkým na získavanie zákaziek v segmente energetiky a zároveň poskytuje služby klientom z energetického sektora aj v rámci česko-slovenského klastra. Je dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov v Spojenom kráľovstve (FCCA), certifikovaným interným audítorom (CIA) a audítorom s licenciou Slovenskej komory audítorov.

Bolo to užitočné?