Novinky

Najväčšie firmy v spotrebnom sektore si udržali rast tržieb

Bratislava/New York, 30. apríla 2014 – Napriek spomaleniu svetovej ekonomiky presiahli tržby 250 najväčších spoločností spotrebného priemyslu sumu 3,1 biliónov USD vo finančnom roku 2012 (ktorý zahŕňa finančné obdobie do júna 2013). Vyplýva to z celosvetovej štúdie spoločnosti Deloitte o globálnej sile spotrebného priemyslu za rok 2014 (Global Powers of Consumer Products 2014), ktorú Deloitte vypracoval už po siedmykrát. Priemerná výška tržieb spoločností zo skúmanej skupiny vzrástla na 12,5 mld. USD.

Štúdia obsahuje prehľad o globálnej ekonomike, analýzu trhovej kapitalizácie a pohľad na fúzie a akvizície v spotrebnom sektore, ako aj diskusiu o hlavných trendoch, ktoré ovplyvňujú spoločnosti pôsobiace v tomto sektore.

„Na vyspelých trhoch, ako aj na trhoch závislých od exportu bola celková miera rastu v roku 2012 v tomto odvetví oveľa miernejšia ako v rokoch 2011 a 2010. Na druhej strane je pozitívne, že sa posilnila ziskovosť aj napriek rastúcim cenám vstupov,“ uviedol Radovan Šavolt, manažér spoločnosti Deloitte.

Elektrotechnický sektor začal znovu rásť

Po neúspešnom roku 2011 pre výrobcov spotrebnej elektroniky sa rok 2012 javil ako rok oživenia. Mierne oživenie japonských spoločností (po prepade spôsobenom zemetrasením a cunami v roku 2011) spolu s rastúcim záujmom o prepojené zariadenia zvýšili tržby v sektore takmer o 10 %. S tým súvisel aj nárast ziskov: kombinovaná čistá zisková marža v rámci sektora sa v roku 2012 takmer strojnásobila na 7,2 % oproti 2,6 % v predchádzajúcom roku.

Elektrotechnický sektor začal znovu rásť

Poradie

Spoločnosť

Krajina pôvodu

Výrobný sektor

2012
Čisté tržby
(v mil. USD)

2012
Rast čistých tržieb*

1

Samsung Electronics Co.

Južná Kórea

Elektrotechnické výrobky

178 982

21,9 %

2

Apple Inc.

USA

Elektrotechnické výrobky

156 508

44,6 %

3

Nestlé S.A.

Švajčiarsko

Potraviny, nápoje a tabak

98 372

10,2 %

4

Panasonic Corporation

Japonsko

Elektrotechnické výrobky

88 367

-6,9 %

5

The Procter & Gamble Company

USA

Výrobky pre osobnú a domácu spotrebu

84 167

0,6 %

6

Sony Corporation

Japonsko

Elektrotechnické výrobky

68 864

3,0 %

7

Unilever Group

Holandsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Sev. Írska 

Výrobky pre osobnú a domácu spotrebu

66 007

10,5 %

8

PepsiCo, Inc.

USA

Potraviny, nápoje a tabak

65 492

-1,5 %

9

The Coca-Cola Company

USA

Potraviny, nápoje a tabak

48 017

3,2 %

10

LG Electronics Inc.

Južná Kórea

Elektrotechnické výrobky

45 354

-6,1 %

Zdroj: Zverejnené údaje o spoločnostiach

V roku 2014 sa ukazuje vyššia aktivita v oblasti fúzií a akvizícií

Napriek slabému oživeniu svetovej ekonomiky podľa štúdie investori aj naďalej vyhľadávali nové akvizičné príležitosti, ktoré by posilnili ich strategické postavenie. V roku 2012 uzatvorili spoločnosti zo spotrebného priemyslu 1 298 transakcií, čo predstavuje nárast oproti 1 274 transakciám v roku 2011 a 1 117 v roku 2010. K 22. februáru 2014 bolo evidovaných 1 182 transakcií uskutočnených za rok 2013.

Aktivita na poli fúzií a akvizícií bola stimulovaná zvýšenou dostupnosťou úverov, nízkymi úrokovými sadzbami, oživením na kapitálových trhoch a v niektorých prípadoch aj významnými finančnými rezervami spoločností. Private equity sektor znovu prejavil záujem o spotrebný tovar.

Jednou z najväčších akvizícií v potravinárskom priemysle bola akvizícia spoločnosti H.J. Heinz, ktorú v júni 2013 odkúpila súkromná spoločnosť Berkshire Hathaway a brazílska investičná spoločnosť 3G Capital za 28 mld. USD.

„Počet transakcií v spotrebnom priemysle sa v posledných rokoch zvýšil, a to aj napriek pomalému tempu svetovej ekonomiky,“ uviedol R. Šavolt, manažér spoločnosti Deloitte.

„S ústupom obáv týkajúcich sa ekonomickej neistoty sa rok 2014 ukazuje ako významný rok pre fúzie a akvizície v spotrebnom priemysle, keďže spoločnosti sa snažia rásť nielen organicky ale aj akvizíciou vhodných cieľových firiem zapadajúcich do ich stratégie,“ dodal.

Regionálne výsledky

Štúdia sa zaoberá aj medziročnou kombinovanou mierou rastu podľa jednotlivých regiónov v roku 2012. Najvyššie zisky dosiahli spoločnosti v regióne Afrika/Blízky východ (nárast o 16,9 %), za nimi sa umiestnili spoločnosti z Latinskej Ameriky (16,8 %) a z regiónu Ázia-Tichomorie (5,6 %). Spoločnosti v tomto regióne, najmä v Japonsku, boli vážne postihnuté udalosťami z marca 2011, veľkým zemetrasením vo východnom Japonsku, takže v roku 2012 sa oživenie očakávalo.

Zisky firiem v severoamerickom regióne klesli o 4 %, napriek tomu sa severoamerické spoločnosti tešili zaujímavej ziskovosti. Kombinovaná čistá zisková marža, ktorá bola v roku 2012 na úrovni 12,3 %, prevýšila už aj tak vysokú maržu 10,4 % z roku 2011.

Čo sa týka Európy, francúzske spoločnosti zaznamenali medziročný rast vo výške 6,6 %, a predbehli tak nemecké (6,2 %) a britské (4,8 %) konkurenčné spoločnosti.

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 200 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2014 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?