Novinky

JSpotrebitelia chcú pri výbere vianočného darčeka spájať príjemné s užitočným za čo najlepšiu cenu

Bratislava, 29. novembra 2013 – Pri výbere vianočného darčeka má u spotrebiteľov stále väčšiu váhu získať užitočný darček za čo najlepšiu možnú cenu. V tomto duchu tento rok kupuje darčeky v zľave väčšina spotrebiteľov v Európe (83 %) oproti minuloročným 65 %. Priemerná domácnosť v Európe minie na darčeky približne 260 EUR.

Väčšina ľudí (až 40 %) kupuje darčeky ešte v priebehu novembra, ďalších 28 % realizuje vianočné nákupy v prvej polovici decembra a na poslednú chvíľu, približne týždeň pred Vianocami, bude nakupovať iba 15 % európskych spotrebiteľov.

Európske domácnosti disponujú približne rovnakým rozpočtom ako minulý rok. Niektoré krajiny (najmä Poľsko, Česko a Nemecko) majú menší rozpočet. Viac si tento rok doprajú najmä obyvatelia juhoeurópskych krajín.

V roku 2013 minú domácnosti v Európe na vianočné sviatky približne 450 EUR, z toho 236 EUR na darčeky, 154 EUR na jedlo a nápoje a 60 EUR na spoločenské aktivity, ako sú divadlo, kino či vianočný koncert.

Európania nie sú ochotní financovať svoje vianočné nákupy pôžičkami. Prednosť dávajú úsporám a nazbieraným vernostným bodom. Medzi spotrebiteľmi naďalej panuje opatrnosť a obavy z budúcnosti, hoci makroekonomické čísla ukazujú na postupné zlepšovanie ekonomiky vrátane mierneho rastu spotreby domácnosti.

Aj to je jeden z dôvodov neustáleho rastu on-line nákupov, napr. v Nemecku tvoria nákupy cez internet až 50 % zo všetkých nákupov.

On-line nákupu predchádza vyhľadávanie darčekov a porovnávanie cien. Internet uprednostňujú traja zo štyroch dopytovaných spotrebiteľov.

Čo sa týka kamenných obchodov, Európania najradšej vyberajú darčeky v obchodných domoch, špecializovaných obchodoch, hypermarketoch či supermarketoch.

Od roku 2008 sú najžiadanejšími darčekmi v Európe peniaze. Medzi tri najobľúbenejšie darčeky patria tradične aj knihy a oblečenie, hoci popularita knižiek mierne klesá.

Spomedzi osemnástich krajín Európy, ktoré sa zúčastnili prieskumu, sa vo väčšine z nich najčastejšie kupuje kniha. V ďalších jedenástich krajinách je kniha druhým najkupovanejším darčekom.

Na Slovensku sa objavujú knižky takmer pod každým druhým vianočným stromčekom. O niečo menej kupujeme kozmetiku a oblečenie.

Európania majú pri vyberaní darčekov v obľube vernostné alebo zľavové programy. Okrem Nemecka vo väčšine krajinách prevláda ako hlavný motivátor využitie okamžitej zľavy, na druhom mieste je zbieranie bodov na výber darčekov.

Napriek tomu, že darčekové poukazy nie sú v zozname 10 najobľúbenejších darčekov, ktoré by chceli dopytovaní respondenti rozbaliť pod stromčekom, spotrebitelia ich svojim blízkym kupovať budú, najmä ako alternatívu za peniaze. Hodnota darčekových poukazov z roka na rok klesá a v priemere predstavuje 43 EUR.

V poradí už 17. prieskum spoločnosti Deloitte o plánovaných vianočných nákupoch európskych spotrebiteľov v závere roka zahŕňa 18 krajín Európy a Juhoafrickú republiku (tento rok sa Slovensko nezúčastnilo). Zber údajov prebiehal v druhom a treťom týždni v septembri 2013 a vychádza zo širokej reprezentatívnej vzorky respondentov (celkom 17 354 spotrebiteľov).

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvy

 

Bolo to užitočné?