Tlačové správy

Index klesá, aktivita a ceny sa stabilizujú. Aká je dôvera na trhu private equity?

BRATISLAVA 22. februára 2022 – Deloitte Central Europe zverejnil 38. vydanie prieskumu Private Equity Confidence Survey Central Europe, ktorý analyzuje dôveru na trhu private equity v strednej Európe. Z najnovších údajov vyplýva, že skúsenosti, disciplína a pretrvávajúca pandémia podnecujú pragmatizmus medzi private equity hráčmi.

Stredoeurópsky index Private Equity Confidence síce oproti predchádzajúcemu prieskumu klesol, ale stále sa nachádza nad 10-ročným priemerom. Dôvera v ekonomiku zostáva pomerne vysoká – 58 % respondentov očakáva, že ekonomické podmienky budú rovnaké (41 %) alebo sa zlepšia (17 %). Okrem toho, 61 % opýtaných predpokladá, že sa v prvej polovici roka 2022 zamerajú na nové investície.

Objem transakcií a tiež transakčné hodnoty sa môžu stabilizovať – 57 % ľudí zapojených do prieskumu očakáva, že objem transakcií sa nezmení, a nárast očakáva 39 % respondentov. Viac ako 60 % opýtaných si myslí, že úroveň aktivity bude pokračovať, 30 % predpokladá jej zvýšenie a len 9 % respondentov očakáva pokles aktivity.

Čo sa týka transakčných hodnôt, 43 % opýtaných má pocit, že ceny sa v druhej polovici roka 2021 zvýšili, 46 % očakáva, že ceny zostanú v prvej polovici roka 2022 rovnaké. Len 22 % respondentov sa domnieva, že ceny v roku 2022 porastú, a 20 % očakáva, že ceny v prvej polovici roka 2022 klesnú. 

Čoraz viac spoločností zahŕňa do svojho rozhodovania faktory spoločenskej zodpovednosti, životného prostredia a zodpovedného riadenia (Environmental, Social, Governance – ESG), pričom veľká väčšina (85 %) považuje ESG za príležitosť na budovanie hodnôt a zmierňovanie rizík. „Je povzbudzujúce vidieť, že stále viac private equity investorov si uvedomuje dôležitosť ESG. Private Equity spoločnosti majú veľký vplyv na svoje portfóliá, a preto má toto odvetvie kľúčovú úlohu ísť príkladom, čo vidíme už v oblasti dekarbonizácie,“ uviedla Ivana Lorencovičová, vedúca partnerka Deloitte na Slovensku a líderka transakčného poradenstva pre strednú Európu.

Tradičný prieskum dôvery na trhu private equity sleduje meniace sa nálady stredoeurópskej investičnej komunity každých šesť mesiacov. Aktuálna analýza vychádza z odpovedí respondentov, ktorí sa do prieskumu zapojili v decembri 2021. Viac informácií nájdete tu.

Bolo to užitočné?