Tlačové správy

Firmy budú môcť ušetriť desaťtisíce pri investíciách do výskumu a vývoja

Priemerný odpočet na jednu spoločnosť vlani predstavoval 88 934 EUR.

Bratislava 19. októbra 2017 – Zmena v odpočtovom systéme plánovaná od 1. januára 2018 môže podnikateľom priniesť úsporu pri investovaní v oblasti výskumu a vývoja. Novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií SR má totiž navýšiť dodatočný odpočet na výskum a vývoj tzv. superodpočet štvornásobne z 25 % na 100 % s cieľom zvýšiť súkromné investície do výskumu a vývoja.

Podľa doterajších štatistík si za rok 2016 uplatnilo nadmerný odpočet 81 firiem, pričom celková výška dodatočného odpočtu predstavovala 7,2 mil. EUR a úspora na dani 1,58 mil. EUR. Priemerný odpočet na jednu spoločnosť bol na úrovni 88 934 EUR.

„Tieto dáta sú za spoločnosti, ktoré podali daňové priznanie do konca marca. Môžeme preto očakávať, že výsledky za minulý rok budú ešte vyššie,“ skonštatoval Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte zodpovedný za oblasť podpory výskumu a vývoja.
„V nasledujúcom zdaňovacom období by úspora spoločností investujúcich do výskumu a vývoja mohla byť rádovo vyššia. Čistá úspora spoločností na dani z nákladov vynaložených na výskum a vývoj by v roku 2018 mala byť až 21 % oproti súčasným 5,25 %,“ uviedol partner spoločnosti Deloitte.

Takéto navýšenie by podľa Rybára malo prilákať firmy, ktoré doteraz o túto možnosť neprejavovali záujem a zároveň by sa tak Slovensko malo vyrovnať okolitým krajinám, kde je tento inštitút populárny a využívaný.

Napríklad v Českej republike sa objem uplatnených odpočtov vyšplhal na približne 488 mil. EUR, čo je až 67-krát viac ako na Slovensku. Okolité krajiny (Česká republika, Poľsko a Maďarsko) majú výšku dodatočného odpočtu stanovenú na úrovni 100 %. V pobaltských krajinách, ako sú Lotyšsko a Litva, je dodatočný odpočet stanovený až vo výške 200 %.

Podľa prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Deloitte v roku 2016 v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu SARIO, vidia podnikatelia v súčasnom systéme podpory pre výskum a vývoj mnohé prekážky, ktoré ich odrádzajú od jeho využitia. Nedostatok informácií o možnostiach aplikácie, nejasné podmienky či spôsob preukazovania nákladov. Spoločne s administratívnou záťažou spôsobili tieto negatívne vnímané faktory, že za rok 2016 si uplatnilo odpočet iba 81 firiem. Po ohlásení zvýšenia odpočtu však už firmy postupne prejavujú zvýšený záujem a reálne uvažujú nad jeho uplatnením.

Patent Box – nová forma daňového zvýhodnenia

Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov z dielne rezortu financií okrem zvýšenia odpočtu nákladov na výskum a vývoj zo súčasných 25 % na 100 %, zároveň zavedie tzv. Patent Box, ktorý spoločnostiam umožní znížiť daň z príjmov plynúcich z duševného vlastníctva, a to najmä z vývoja softvéru, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.
„Dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj, ako aj Patent box predstavujú transparentný, spravodlivý a administratívne nenáročný spôsob podpory podnikového výskumu a vývoja, ktorý využívajú už roky najvyspelejšie ekonomiky sveta,“ skonštatoval Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte.

Nový zákon o investičnej pomoci

V oblasti podpory priemyselného výskumu a vývoja chystá zmeny aj Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré pripravuje nový zákon o investičnej pomoci prinášajúci aj zmeny v investičnej podpore technologických centier. Nová legislatívna úprava, ktorá by mala vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2018, prinesie menej prísne všeobecné podmienky. Okrem zníženia minimálneho počtu nových pracovných miest sa očakáva, že podmienku zamestnania vysokoškolsky vzdelaných ľudí nahradí podmienka dosiahnutia koeficientu priemernej mzdy nových zamestnancov vo vzťahu k priemernej mzde zamestnanca hospodárstva SR v danom okrese.


O spoločnosti

Deloitte je svetový líder v oblasti poradenstva a služieb poskytovaných pre verejný sektor. Tím približne 17 000 profesionálov poskytuje služby pre verejný sektor vo vyše 100 krajinách po celom svete. Deloitte pomáha vládam a inštitúciám fungovať plynule a každý deň tak zlepšuje životy občanov v oblastiach ako zdravotníctvo, verejná správa, bezpečnosť, spravodlivosť, obrana, vzdelávanie a iné. Verejný sektor je najvýznamnejším odvetvím pre naše konzultačné služby a zároveň druhým najrýchlejšie rastúcim odvetvím v rámci firmy. Celkové tržby Deloitte v oblasti poradenstva pre verejný sektor dosiahli v uplynulom finančnom roku približne 4,5 mld. USD.