Novinky

Kľúčom k zvýšeniu produktivity verejného sektora môžu byť mobilné technológie

Bratislava. 18. apríla, 2013 – Intenzívnejšie zavádzanie mobilných technológií by mohlo prispieť k zmenšeniu čoraz väčších rozdielov medzi produktivitou v súkromnom a verejnom sektore. Mobilné technológie predstavujú pre štátnu správu príležitosť na reštart, ukazuje štúdia spoločnosti Deloitte „Gov. on the Go: Boosting Public-Sector Productivity by Going Mobile“.

Technológie vedú v súčasnosti v komerčnom sektore k veľkému zvýšeniu efektívnosti a produktivity,“ uvádza Marián Hudák, vedúci partner spoločnosti Deloitte na Slovensku. „Lepšie využitie mobilných technológií je pre verejný sektor príležitosťou urobiť významné kroky pri nízkych nákladoch, čo môže priniesť podobné výsledky ako v súkromnom sektore “.

Hoci verejný sektor často mešká so zavádzaním nových technológií, pôsobenie štátnej správy v mobilnom svete je čoraz intenzívnejšie. Mobilná revolúcia už transformuje národnú obrannú politiku, keďže súčasťou výbavy pilotov letectva USA sa stali iPady. Podľa tímu letectva USA pre elektronickú leteckú batožinu viedol prechod z papierových máp, príručiek a tabuliek na elektronické letové vybavenie k 90 %-nému zníženiu osobohodín potrebných na vytváranie a uchovávanie papierových materiálov a k úspore 22 000 osobohodín ročne. Menej papiera tiež znamená ľahšie lietadlá, a preto ušetrí letectvo USA na palive každý rok až 770 000 USD.

Intenzívne zavádzanie mobilných technológií s cieľom zmeniť poskytovanie služieb veľmi prospešné pre daňových poplatníkov aj štátnych zamestnancov:

  • Ak by zvýšenie produktivity prostredníctvom mobilných technológií znížilo počet nových zamestnancov federálnych úradov USA len o 10 000 počas dekády, príslušné celoživotné úspory platov a dôchodkov by mohli presiahnuť 25 miliárd USD.      
  • Mobilný prístup k údajom môže policajtom každý deň ušetriť 30 minút. Za predpokladu, že polovica z 636 410 policajtov v USA nemá prístup k tejto technológii, jej zavedenie by mohlo ušetriť viac ako 50 miliónov hodín, resp. 1,3 miliardy USD.   
  • Intenzívnejšie zavádzanie mobilných technológií sociálnymi pracovníkmi by mohlo každý rok priniesť 57 miliónov hodín komunitných služieb navyše.

„Ak budú štátne úrady vnímať organizačné procesy z hľadiska používateľa a prepoja ich s mobilnými technológiami, môžu začať riešiť problémy a pôsobiť interaktívne spôsobom, ktorý nikdy predtým nepovažovali za možný,“ povedal Rob Frazzini, riaditeľ spoločnosti Deloitte Consulting LLP a vedúci skupiny pre federálnu digitalizáciu. Ďalším krokom štátnych úradov môže byť prebudovanie ich organizačných modelov a zainteresovanie jednotlivých občanov ako spolutvorcov, ktorí do štátnej správy prispievajú informáciami a službami namiesto toho, aby ich len prijímali.

Federálne úrady USA si tiež čoraz viac uvedomujú výhody práce z domu s využitím mobilných technológií. Viac ako 32 % federálnej pracovnej sily môže pracovať z domu, aj keď v skutočnosti to využíva len 7 %. Zvýšením počtu hodín práce z domu na polovicu pracovného týždňa pre oprávnených zamestnancov by sa podľa odhadov v správe mohlo ušetriť 5,4 miliardy USD znížením fluktuácie a absentérstva, zvýšením produktivity a zmenšením kancelárskych priestorov.

Okrem zvyšovania produktivity môžu mobilné technológie spôsobiť revolúciu v interakcii štátnej správy s občanmi. Mobilné platformy prinášajú nový spôsob poskytovania nevyhnutných služieb 24 hodín denne, 7 dní v týždni mimoriadne efektívnym spôsobom, pričom môžu do poskytovania služieb zapojiť samotných občanov. Z tohto hľadiska dláždia mobilné technológie cestu interaktívnejšiemu a proaktívnemu verejnému sektoru, ktorý bude schopný dosahovať oveľa vyššiu efektívnosť, ako si vieme v súčasnosti predstaviť.

Celé znenie správy môžete nájsť tu

 

O spoločnosti Deloitte

Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu a jeho členských firiem sa uvádza na adresewww.deloitte.com/sk/o-nas.

Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenstva a finančného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 195 000 odborníkov sa usiluje, aby sa spoločnosť Deloitte stala štandardom najvyššej kvality.

© 2013 Deloitte Slovensko

 

Bolo to užitočné?