Tlačové správy

Nový globálny CEO určuje priority spoločnosti Deloitte, ktoré budú mať zmysluplný dopad pre klientov, ľudí a spoločnosť

New York, 2. júna 2015 – Punit Renjen v pondelok prevzal kormidlo ako nový generálny riaditeľ spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Deloitte Global) a zadefinoval priority globálnej organizácie. Kľúčovou prioritou je podľa neho šírenie zmysluplnosti činností v celej sieti pôsobiacej vo vyše 150 krajinách s viac ako 220 000 odborníkmi.

P. Renjen vymedzil súbor strategických priorít vrátane zvyšovania investícií do najnovších technológií, ktoré zlepšia poskytovanie služieb klientom v kľúčových oblastiach auditu, daní, konzultačných služieb, riadenia podnikového rizika a služieb transakčného poradenstva. Ďalšie priority zahŕňajú stanovenie celosvetového štandardu kvality pomocou intenzívnej spolupráce medzi členskými firmami v sieti. Cieľom je poskytovať globálne schopnosti prispôsobené miestnym potrebám a vytvoriť jedinečný priestor na rozvoj, ktorý bude priťahovať a inšpirovať talentovaných ľudí.

Okrem poskytovania špičkových kľúčových služieb klientom v rôznych odvetviach P. Renjen plánuje posilniť schopnosti siete Deloitte v oblastiach, ako sú kognitívne technológie, cloud computing, digitálne a sociálne aplikácie, ako aj kybernetické, rizikové a krízové služby.

Prepájanie hlavných činností spoločnosti so zmysluplnejším pôsobením je vášňou P. Renjena už dlhé roky. „Spoločnosti sa čoraz viac snažia integrovať spoločenskú zodpovednosť do svojich kľúčových činností a nespoliehajú sa len na programy spoločenskej zodpovednosti. Tento pozitívny trend prispeje k šíreniu zmysluplnosti činností, pričom je dôležité, aby podniky uvažovali komplexne o svojom vplyve na klientov, zamestnancov a komunity, v ktorých pracujú a žijú,“ uviedol P. Renjen.

Bolo to užitočné?