Tlačové správy

Očakávania finančných riaditeľov sú optimistické

Slovenské firmy sa chcú v tomto roku zamerať najmä na zvyšovanie tržieb na existujúcich a nových trhoch.

Bratislava, 5. marca 2015 – Slovenská ekonomika by mala tento rok rásť rýchlejšie ako vlani. Predpovedajú to finanční riaditelia oslovení spoločnosťou Deloitte v rámci šiesteho prieskumu medzi finančnými riaditeľmi v strednej Európe. Medziročný nárast hrubého domáceho produktu o 1,5 % až 3 % predpovedá takmer 70 % z nich.

Finanční riaditelia vnímajú celkom optimisticky aj situáciu v oblasti zamestnanosti. Takmer polovica respondentov očakáva v tomto roku pokles nezamestnanosti. Vlani boli očakávania oveľa negatívnejšie. Tretina opýtaných neočakáva zmenu v nezamestnanosti a mierny nárast predpokladá 22 % opýtaných, kým v roku 2014 to bolo až 39 %.

Pozitívne sú aj finančné vyhliadky samotných spoločností. Až 47 % oslovených finančných riaditeľov je na najbližších šesť mesiacov optimistických, negatívne sa vyjadrila len štvrtina z nich," uviedol Peter Horovčák, riaditeľ na oddelení consultingu poločnosti Deloitte na Slovensku.

Mnohí finanční riaditelia pritom podľa neho volia opatrný a rozumný prístup pre turbulentný vývoj v mnohých ekonomických, geopolitických a politických otázkach.

Slovenské firmy sa chcú v najbližších 12 mesiacoch zamerať najmä na zvyšovanie tržieb na existujúcich trhoch

„Až 61 % finančných riaditeľov priradilo najvyššiu alebo druhú najvyššiu prioritu práve tejto oblasti. Na druhom mieste je znižovanie priamych nákladov a tretia priečka patrí zvyšovaniu tržieb na nových trhoch,“ skonštatoval Horovčák. „Aj keď naši finanční riaditelia výrazne uprednostňujú rast tržieb, iba 21 % z nich sa chce zamerať na nové investície. Z dlhodobého hľadiska by však práve tie mali slúžiť ako hlavná hnacia sila pre rast tržieb,“ dodal.

Kľúčové zistenia pre Slovensko

• Takmer 70 % finančných riaditeľov očakáva mierny rast slovenskej ekonomiky (t. j. medziročný rast hrubého domáceho produktu od 1,5 % do 3 %); oproti prieskumu spred roka to predstavuje nárast až o 24 percentuálnych bodov.

• V oblasti podnikových transakcií očakáva 48 % finančných riaditeľov mierne zvýšenie alebo nezmenený počet fúzií a akvizícií na trhu v porovnaní s minulým rokom.

• V roku 2015 bude pre spoločnosti kľúčový rast tržieb, a to na existujúcich i nových trhoch.

• Viac ako 50 % finančných riaditeľov je optimistickejších, pokiaľ ide o schopnosť splácať dlhy spoločnosti. Už tradične sa pritom spoliehajú najmä na bankové úvery ako zdroj financovania.

• Polovica respondentov očakáva aj tento rok nedostatok talentovaných a kvalifikovaných pracovných síl na trhu, hlavne na seniorských pozíciách.

 

O prieskume

Prieskum spoločnosti Deloitte sa uskutočnil medzi finančnými riaditeľmi zo 14 krajín strednej Európy – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Prieskumu sa zúčastnilo 560 respondentov z rôznych priemyselných oblastí.

 

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.deloitte.com/cecfosurvey2015.

Bolo to užitočné?