Tlačové správy

Prepustenie zamestnanca v slovenskej firme je stále lacnejšie ako v západnej Európe

Bratislava, 17. augusta 2015Náklady na prepustenie zamestnanca sú na Slovensku stále v priemere nižšie ako v krajinách západnej Európy. Podobne je to aj v ostatných štátoch strednej a východnej Európy. Najdrahšie je prepúšťanie v Taliansku, Švédsku, Belgicku a Luxembursku.

Tu si môžete stiahnuť celú štúdiu International Dismissal Survey, ktorá porovnáva podmienky a náklady na prepustenie zamestnancov v 31 štátoch.

Uvedené vyplýva z najnovšej štúdie siete advokátskych kancelárií Deloitte Legal s názvom International Dismissal Survey, ktorá skúmala pracovnoprávne podmienky prepúšťania zamestnancov v 31 (prevažne európskych) štátoch. Niektoré krajiny podľa nej nedávno zmenili svoje právne predpisy upravujúce problematiku prepúšťania zamestnancov. Legislatívu zmenili krajiny ako napr. Belgicko, Holandsko alebo Taliansko. 

 

„Náklady na prepustenie zamestnancov sú v západnej Európe vo všeobecnosti vyššie ako v strednej Európe,“ uviedla Miroslava Terem Greštiaková, vedúca advokátka advokátskej kancelárie Deloitte Legal.

 

„Slovensko sa v rámci prepočtov našej štúdie zaradilo medzi krajiny s vyššími nákladmi na prepustenie len v prípade stredne dlhej praxe, a to pri ukončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov. V prípade skúsených zamestnancov a zamestnancov bez praxe sme stále skôr na konci rebríčka,“ dodal Róbert Minachin, advokát advokátskej kancelárie Deloitte Legal.

Štúdia zohľadňuje priemerné náklady zamestnávateľa pri vyrovnaní celkových nárokov v súvislosti s prepustením zamestnanca. V rámci prepočtov porovnávala náklady na prepustenie menej skúsených ale aj skúsenejších zamestnancov štúdia pre prípad skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov a tiež z dôvodov na strane zamestnanca.

Vo väčšine krajín je podľa štúdie minimálny rozdiel v nákladoch na prepustenie zamestnanca z organizačných dôvodov a z dôvodov na strane zamestnanca, ktorými sú napríklad (zdravotné dôvody, porušenie pracovných povinností, neuspokojivé pracovné výsledky). Do úvahy sa pritom brali faktory, ako je minimálna výplata odstupného na základe zákona, ako aj náklady na „odstupné“ nad rámec zákona s cieľom dosiahnuť dohodu so zamestnancom.

„Vo všeobecnosti je rozhodujúcim faktorom pri výške nákladov na prepusteného zamestnanca najmä dĺžka trvania pracovného pomeru. Náklady sa ďalej zvyšujú aj dĺžkou výpovednej doby, ktorá je pre jednotlivé jurisdikcie odlišná, “ vysvetľuje vedúca advokátka advokátskej kancelárie Deloitte Legal M T. Greštiaková.

Hlavné závery prieskumu:

 

  • Náklady zamestnávateľa (bez ohľadu na výpovedný dôvod) sa pri prepúšťaní zamestnancov v jednotlivých krajinách zásadne odlišujú.
  • Vo všeobecnosti sú náklady na prepustenie zamestnanca v západnej Európe vyššie než v krajinách strednej Európy.
  • Vo väčšine krajín sú dôvody zamestnávateľa na prepustenie zamestnanca obmedzené a vzťahujú sa na ne prísne zákonné pravidlá.
  • Podľa štúdie vo väčšine krajín je len malý rozdiel v nákladoch na prepustenie zamestnanca z dôvodov na strane zamestnanca a z organizačných dôvodov.
  • Takmer vo všetkých krajinách zúčastnených v prieskume je služobný vek (t.j. dĺžka pôsobenia v danej spoločnosti) najdôležitejším faktorom pri stanovení výšky nákladov na prepustenie. 
  • Vo väčšine štátov sa zamestnanec môže domôcť pokračovania pracovného pomeru, ak mu bola protiprávne daná výpoveď. V niekoľkých krajinách (Belgicko, Fínsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Dánsko, Luxembursko) má však zamestnanec nárok len na peňažné odškodnenie.
Bolo to užitočné?