Tlačové správy

Prognózy pre TMT na rok 2015

 

 • Čitatelia z miléniovej generácie uprednostňujú tlačené knihy pred digitálnymi, a preto sa v roku 2015 očakávajú päťkrát väčšie tržby za papierové knihy ako za elektronické
 • Predpokladá sa, že do konca roka 2015 sa bude na celom svete používať milión dronov
 • Trh modernizácie smartfónov by mal po prvýkrát v histórií prekročiť miliardu

Kontakt pre médiá:      

Henrieta Kiššová   
PR & Marketing
Deloitte SR
+421 (2) 582 49 158    
hkissova@deloittece.com

Bratislava, 22. januára 2015 – Tento rok sa globálny objem nákupu smartfónmi v obchodoch zvýši o viac ako 1 000 % v porovnaní s predošlým rokom. Hoci mobilná peňaženka ešte nenahradí tradičnú peňaženku, v roku 2015 by mal u spotrebiteľov nastať prelom smerom k širšiemu využívaniu platby smartfónmi v obchodoch. Uvádza to 14. vydanie štúdie spoločnosti Deloitte s názvom Prognózy pre oblasť technológií, médií a telekomunikácií (TMT).

Okrem toho Deloitte očakáva, že tlačené knihy budú aj naďalej dominovať v nakladateľskom sektore a budú tvoriť 80 % všetkého predaja kníh podľa hodnoty a počtu. Rok 2015 má byť rokom, keď podniky predbehnú spotrebiteľov, pokiaľ ide o zavádzanie nových technológií, ako napríklad trojrozmerná tlač, internet vecí a drony.

Deloitte tiež v rozpore s predošlými odvetvovými prognózami o konci rastu smartfónov predpovedá, že v roku 2015 zaznamenáme 1 miliardu modernizácií, čo naznačuje, že trh ešte nedozrel ani nestagnuje.

Report TMT Predictions 2015

„Smartfóny sa už používajú na kontrolu zostatkov, prevod peňazí a transakcie na internete, ale v globálnom meradle sa ešte nestali „mobilnou peňaženkou,“ uviedol Peter Horovčák, riaditeľ na oddelení consultingu spoločnosti Deloitte. „Predpokladáme, že rok 2015 bude prvým rokom, keď sa vyriešia všetky bežné mobilné požiadavky, čo uľahčí možnosti platby smartfónom s jednoducho nastaviteľnou bezpečnosťou,“ dodal P. Horovčák.

Spotrebitelia nie sú vždy motorom pokroku: inovácie sa presúvajú späť do podnikov

Minulý rok naznačil odklon od trendu poslednej dekády, ktorým bolo sprístupňovanie informačných technológií spotrebiteľom. Signálom je  napríklad relatívne malý záujem spotrebiteľov o nositeľnú technológiu, ako napríklad inteligentné okuliare. Deloitte však v roku 2015 očakáva, že tieto technológie sa v ešte väčšej miere presunú do podnikov a nositeľné technológie, trojrozmerná tlač, drony a internet vecí budú skôr plniť potreby podnikov ako spotrebiteľov a viesť k ich vyšším tržbám.

Ďalšími dôležitými bodmi tohtoročnej prognózy pre sektor TMT, ktoré budú mať v roku 2015 vplyv na trh, sú:

 

Technológie    

 • Koniec sprístupňovania IT spotrebiteľom? V roku 2015 sa zavádzanie technológií začne presúvať späť na podnikový trh, čím dôjde k obratu trendu z posledného desaťročia, keď masové zavádzanie technológií, napríklad smartfónov s veľkou obrazovkou a tabletov, začínalo u spotrebiteľov.
 • Internet vecí skutočne tvoria veci, a nie ľudia. V roku 2015 viac ako 60 % z jednej miliardy globálnych bezdrôtových zariadení internetu vecí kúpia, zaplatia a budú využívať podniky – napriek zameraniu médií na spotrebiteľov kontrolujúcich svoje termostaty, svetlá a spotrebiče (od práčok po kanvice na čaj). Predpokladá sa, že hardvér internetu vecí má hodnotu 10 miliárd USD, ale najdôležitejším faktom je objem služieb podnikov, ktoré tieto zariadenia umožňujú: okolo 70 miliárd USD.
 • Drony: ostro sledovaná medzera na trhu. V roku 2015 budú mať drony uplatnenie v rôznych priemyselných a štátnych sektoroch. Deloitte predpokladá, že predaj nevojenských dronov (známych aj ako bezpilotné lietajúce stroje) dosiahne približne 300 000 kusov, takže sa ich bude používať viac ako milión. Hoci väčšinu nakúpia spotrebitelia alebo profesionáli, skutočnú hodnotu bude vo veľkej miere tvoriť používanie na podnikové účely.
 • Trojrozmerná tlač je revolúcia. Ale nie taká, ako si myslíte. V roku 2015 sa globálne predá takmer 220 000 trojrozmerných tlačiarní v hodnote 1,6 miliardy USD, ale je nepravdepodobné, že „každý bude mať doma továreň“. Deloitte odhaduje, že asi 80 % z hodnoty všetkých trojrozmerných tlačiarní bude plynúť spoločnostiam namiesto spotrebiteľov, takže k skutočnej revolúcii dôjde na podnikovom trhu.     
 • Batérie do smartfónov – lepšie, ale žiadny zásadný prelom. Dlhšia životnosť batérie pravdepodobne zostane kľúčovým faktorom pre spotrebiteľa pri výbere svojho ďalšieho smartfónu. V roku 2015 sa technológia nabíjateľnej lítiovo-iónovej (Li-Ion) batérie používaná vo všetkých smartfónoch zlepší len mierne. Kapacita, resp. počet miliampérhodín (mAh) sa zvýši najviac o 5 % v porovnaní s modelom z roku 2014 s rovnakými rozmermi a napätím.
 • Rozmach osobného odberu pri nákupe na internete – výhoda pre spotrebiteľa, výzva pre obchodníkov. Počet miest osobného odberu v Európe dosiahne v roku 2015 pol milióna, čo je 20 % nárast oproti minulému roku. Osobný odber poskytuje zákazníkom možnosť vyzdvihnúť si tovar zakúpený na internete napríklad v osobitnej časti obchodu, v obchodnom centre alebo v bezpečnej schránke v tranzitnej stanici.
 • Nanosatelity na vzostupe, ale ešte neprevládajú. Do konca roka 2015 bude na obežnej dráhe viac ako 500 nanosatelitov (s hmotnosťou menej ako 10 kg). Nanosatelity sú atraktívne z viacerých dôvodov: sú lacnejšie ako konvenčné satelity, ľahšie, jednoduchšie sa montujú a testujú a ľahšie sa dopravujú na obežnú dráhu. Hoci dokážu zvládnuť čoraz komplexnejšie úlohy, pravdepodobne budú doplnkom na existujúcom trhu s veľkými satelitmi a nenahradia ho.

Médiá  

 • Krátke video má budúcnosť, ale nie je to budúcnosť televízie. Celkový čas strávený pozeraním krátkych videí na internete a iných programov kratších ako 20 minút bude tvoriť menej ako 3 % globálneho objemu videí videných v roku 2015. Deloitte neočakáva, že krátke internetové videá nahradia tradičné dlhé televízne programy. Majú budúcnosť, ale nie je to budúcnosť zábavy pred obrazovkou. Deloitte predpovedá, že je nepravdepodobné, aby sa niekedy stali prevládajúcim video formátom podľa hodín strávených ich pozeraním alebo podľa tržieb.
 • „Generácia, ktorá nemíňa“ míňa na technológie, médiá a telekomunikácie. Severoamerická miléniová generácia bude v roku 2015 míňať v priemere 750 USD na osobu za tradičný aj digitálny obsah. Na čo míňa miléniová generácia? Platená televízia, hudba, počítačové hry, knihy, šport naživo, vysielanie videa a dokonca za papierové noviny.
 • Tlač nie je mŕtva, aspoň pri knihách. Tržby z predaja tlačených kníh budú päťkrát vyššie ako tržby z predaja elektronických kníh. Elektronické knihy nenahradili tlačené knihy rovnakou mierou, ako poklesli tržby z predaja CD, tlačených novín a časopisov. Mladí ľudia (vo veku 18 – 34 rokov) majú rovnaký vzťah k tlačeným knihám ako ich rodičia a čítajú zhruba rovnako ako staršie ročníky, pričom sú ochotní za ne platiť.

Telekomunikácie         

 • Bezkontaktné mobilné platby sa (konečne) rozmáhajú. Koniec roka 2015 bude prelomový z hľadiska používania mobilných telefónov na platby v obchodoch na celom svete. Práve v tomto roku sa prvýkrát vyriešia rôzne predpoklady ich bežného uplatnenia – uspokojenie finančných inštitúcií, predajcov, spotrebiteľov a dodávateľov zariadení. V roku 2015 sa približne 10 % všetkých smartfónov na svete bude používať na platbu v obchode najmenej raz za mesiac, v porovnaní s menej ako 0,5 % (na čele sú priekopníci z Japonska) z približne 450 miliónov smartfónov v polovici roka 2014.
 • Trh modernizácie smartfónov po prvýkrát prekročí miliardu. V roku 2015 sa na celom svete predá 1,35 miliardy smartfónov, ale viac ako miliarda z nich budú modernejšie telefóny – nové telefóny pre tých, ktorí už jeden majú. Cyklus modernizácie sa možno predlžuje, ale veľkosť obrazovky, rýchlosť, pamäť, softvér a dizajn budú naďalej zdrojom rastu výmeny smartfónov.
 • Priepasť v pripojení sa prehlbuje vďaka rýchlemu zavádzaniu gigabitového internetu. Globálne porastie počet domácností so širokopásmovým internetom o približne 2 % na 725 miliónov a priemerná rýchlosť širokopásmového internetu vo väčšine krajín sa zvýši o 20 %. Rozdiel medzi používateľmi s prístupom k najrýchlejšiemu internetu a používateľmi so základnou rýchlosťou sa bude v roku 2015 zväčšovať, takže rôzne domácnosti budú mať rôznu skúsenosť, najmä s aplikáciami náročnými na rýchlosť, ako napríklad sledovanie videa. Na internete sú si všetci rovní, ale niektorí sú si rovnejší.

Už 14. každoročné vydanie správy spoločnosti Deloitte Globálne prognózy pre oblasť technológií, médií a telekomunikácií  poskytuje 12- až 18-mesačný výhľad pri kľúčových trendoch v oblasti technológií, médií a telekomunikácií na celom svete. Ďalšie informácie o globálnych prognózach pre sektor TMT nájdete na  http://www.deloitte.com/Predictions2015.

O prognózach pre oblasť TMT

Prognózy pre oblasť TMT vychádzajú z celosvetového prieskumu, ktorý sa opiera o hĺbkové rozhovory a poznatky získané od klientov členských firiem Deloitte, bývalých pracovníkov Deloitte, odvetvových analytikov, riaditeľov popredných spoločností v sektore TMT a tisícok odborníkov na sektor TMT členských firiem Deloitte v celej globálnej sieti. Zameranie prognóz sa každý rok mení, ale jedna téma ostáva nemenná: vplyv TMT na naše správanie je čoraz väčší.

TMT Predictions 2015

Bolo to užitočné?