O nás

Etika a nezávislosť

„Robiť to, čo je správne“ bolo vždy základným princípom v spoločnosti Deloitte a kľúčovým prvkom našej kultúry. Etický prístup podporuje rozhodovanie na základe hodnôt pri poskytovaní služieb klientom aj v našom každodennom živote. Sme hrdí na to, že „vytvárame hodnoty, na ktorých naozaj záleží“.

Kódex etiky a profesionálneho správania (Deloitte Central Europe Code of Conduct)

Na podporu zodpovedného prístupu sme vypracovali Kódex etiky a profesionálneho správania (Deloitte CE Code of Conduct). Je to praktický sprievodca, ktorý pomáha vykonávať prácu na základe definovaných hodnôt. Princípy a hodnoty uvedené v kódexe sú neoddeliteľnou súčasťou pevného záväzku spoločnosti Deloitte z minulosti, v ktorom pokračujeme aj dnes, a to udržať si dôveru verejnosti.

Deloitte Central Europe Code of Conduct jasne definuje postoj a správanie našich zamestnancov, ktorí musia poznať, chápať a dodržiavať tento kódex – jeho znenie aj jeho ducha.

Bolo to užitočné?