O nás

Deloitte na Slovensku

Deloitte na Slovensku je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné služby v oblasti auditu a uistenia, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a poradenstva v oblasti rizika prostredníctvom viac ako 380 špecializovaných odborníkov.

Na Slovensku poskytujú služby spoločnosti: Deloitte Audit s.r.o., Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Tax s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária, Deloitte Security s.r.o., Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o. (spoločne ďalej len „Deloitte na Slovensku”), ktoré sú dcérskymi alebo pridruženými spoločnosťami Deloitte Central Europe Holdings Limited. 

Deloitte Audit s.r.o.

Sídlo: Pribinova 34, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 343 414
DIČ: 2020325516
IČ DPH: SK2020325516
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 4444/B
Audítorská licencia: č. 14 (Licenciu na vykonávanie auditu vydal Úrad pre dohľad nad výkonom auditu)

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr.banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK40 7300 0000 0090 0001 8113
USD: SK64 7300 0000 0090 0001 7196

Bankový účet č.:
EUR: 9000018113/7300
USD: 9000017196/7300

Deloitte Advisory s.r.o.

Sídlo: Pribinova 34, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 946 067
DIČ: 2022034003
IČ DPH: SK 2022034003
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 36863/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr.banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK44 7300 0000 0090 0002 4249
USD: SK22 7300 0000 0090 0002 4257

Bankový účet č.:
EUR: 9000024249/7300
USD: 9000024257/7300

Deloitte Security s.r.o.

Sídlo: Pribinova 34, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 803 443
DIČ: 2022848542
IČ DPH: SK 2022848542
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 59239/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zah. banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK50 7300 0000 0090 0003 3938

Bankový účet č.:
EUR: 9000033938/7300

Deloitte Tax s.r.o.

Sídlo: Pribinova 34, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 407 986
DIČ: 2020327034
IČ DPH: SK 2020327034
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 101710/B
Osvedčenie o zápise do zoznamu daňových poradcov: č. 8/96


Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr. banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK62 7300 0000 0090 0001 8105
USD: SK86 7300 0000 0090 0001 7188

Bankový účet č.: 
EUR: 9000018105/7300
USD: 9000017188/7300

Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária

Sídlo: Pribinova 34, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 868 019
DIČ: 2023030273
IČ DPH: SK 2023030273
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 64832/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr. banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK72 7300 0000 0090 0003 5482

Bankový účet č.:
EUR: 9000035482/7300

Deloitte CE Business Delivery Solutions s.r.o.

Sídlo: Pribinova 34, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 700 416
DIČ: 2020340861
IČ DPH: SK 2020340861
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 11922/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, Plynárenská 5944/7C, 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK25 7300 0000 0090 0001 8092

Bankový účet č.:
EUR: 9000018092/7300

 

Ďalšie informácie o spoločnostiach Deloitte na Slovensku sú dostupné v Obchodnom registri SR.

Bolo to užitočné?