O nás

Deloitte na Slovensku

Deloitte na Slovensku je jednou z popredných spoločností poskytujúcich odborné služby v oblasti auditu a uistenia, daňového a právneho poradenstva, podnikového a transakčného poradenstva a poradenstva v oblasti rizika prostredníctvom takmer 350 špecializovaných odborníkov.

Na Slovensku poskytujú služby spoločnosti: Deloitte Audit s.r.o., Deloitte
Advisory s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Tax s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária  (spoločne ďalej len „Deloitte na Slovensku”), ktoré sú dcérskymi alebo pridruženými spoločnosťami Deloitte Central Europe Holdings Limited. 

Deloitte Audit s.r.o.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 343 414
DIČ: 2020325516
IČ DPH: SK2020325516
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 4444/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr.banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK40 7300 0000 0090 0001 8113
USD: SK64 7300 0000 0090 0001 7196

Bankový účet č.:
EUR: 9000018113/7300
USD: 9000017196/7300

Deloitte Advisory s.r.o.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35 946 067
DIČ: 2022034003
IČ DPH: SK 2022034003
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 36863/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr.banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK44 7300 0000 0090 0002 4249
USD: SK22 7300 0000 0090 0002 4257

Bankový účet č.:
EUR: 9000024249/7300
USD: 9000024257/7300

Deloitte Security s.r.o.

Sídlo: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 803 443
DIČ: 2022848542
IČ DPH: SK 2022848542
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 59239/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zah. banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK50 7300 0000 0090 0003 3938

Bankový účet č.:
EUR: 9000033938/7300

Deloitte Tax s.r.o.

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 407 986
DIČ: 2020327034
IČ DPH: SK 2020327034
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 101710/B
licenia č.: 8/96

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr. banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK62 7300 0000 0090 0001 8105
USD: SK86 7300 0000 0090 0001 7188

Bankový účet č.: 
EUR: 9000018105/7300
USD: 9000017188/7300

Deloitte Legal s.r.o., advokátska kancelária

Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 868 019
DIČ: 2023030273
IČ DPH: SK 2023030273
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, vložka: 64832/B

Bankové spojenie: ING Bank N.V., pob.zahr. banky, Plynárenská 5944/7C , 821 09 Bratislava
Swift kód: INGB SK BX

IBAN:
EUR: SK72 7300 0000 0090 0003 5482

Bankový účet č.:
EUR: 9000035482/7300

 

Ďalšie informácie o spoločnostiach Deloitte na Slovensku sú dostupné v Obchodnom registri SR.

Bolo to užitočné?