Analýza

Globálne prognózy pre biofarmaceutický priemysel a zdravotnú starostlivosť na rok 2018

Aké trendy ovplyvnia starostlivosť o pacientov v nasledujúcom roku?

Industrializácia napreduje a spoločnosti pôsobiace v biofarmaceutickom priemysle a sektore zdravotnej starostlivosti zavádzajú nové technológie, aby vytvorili „inteligentnú zdravotnú starostlivosť“ a zlepšili celkový prístup k pacientom. Tieto lepšie schopnosti vedú nielen k rastu, ale aj k neustálym zmenám regulačných predpisov a ďalším neistotám na trhu. Prognózy na rok 2018 skúmajú faktory, ktoré pravdepodobne budú v tomto roku a aj ďalších rokoch formovať biofarmaceutický priemysel a zdravotnú starostlivosť.

Inovácia biofarmácie počas štvrtej priemyselnej revolúcie: prijatie, budovanie, rast

Biofarmaceutické spoločnosti využívajú nové technológie na transformáciu celého hodnotového reťazca. Okrem toho ťažia z nových partnerstiev a budujú nové prevádzkové modely na rozvíjanie ich podnikania. S rastom prichádza neistota, ktorá vyplýva z tlaku na ceny, geopolitických hraníc a zmien politík. Prognózy na rok 2018 hodnotia súčasný stav ekonomiky biofarmaceutického priemyslu v globálnom meradle a skúmajú trendy, ktoré majú vplyv na biofarmaceutické spoločnosti. Načrtáva tiež stratégie, ktoré musia spoločnosti prijať, aby sa im darilo na tomto vyvíjajúcom sa trhu.

Vývoj inteligentnej zdravotnej starostlivosti

Inteligentná zdravotná starostlivosť pretvára predpisy, procesy a zložitosť sektora, ale prináša aj výzvy. Technologický pokrok, ktorý v súčasnosti formuje tento sektor, má naďalej dramatický vplyv na zdravie spotrebiteľov na celom svete. Tieto prognózy na rok 2018 hodnotia súčasný stav sektoru zdravotnej starostlivosti v globálnom meradle a skúmajú trendy a otázky, ktoré majú vplyv na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, štáty, ostatných platiteľov a pacientov. Takisto prinášajú odporúčania pre zainteresované osoby, ktoré sa usilujú o poskytovanie kvalitnej, nákladovo efektívnej a inteligentnej zdravotnej starostlivosti.

Trendy v oblasti regulácie biofarmaceutického priemyslu a zdravotnej starostlivosti

Získajte prehľad o kľúčových regulačných predpisoch, ktoré by mali spoločnosti pôsobiace v biofarmaceutickom priemysle a sektore zdravotnej starostlivosti monitorovať a riešiť v roku 2018.
 

2018 Global Health Care outlook