Biofarmaceutický priemysel | Deloitte Slovensko

Riešenia

Biofarmaceutický priemysel

Oblasť výroby a distribúcie liekov je jedným z najdynamickejších a najinovatívnejších trhov. Máme bohaté skúsenosti s poskytovaním komplexného právneho a daňového poradenstva farmaceutickým spoločnostiam, distribútorom liekov a sieťam lekární, a to najmä v oblasti dodržiavania zákonných regulačných požiadaviek a nastavenia business a distribučných modelov spoločností.

S čím Vám pomôžeme? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb

 • Právna podpora pri riešení regulatórne-právnych otázok v oblasti regulácie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Právne a daňové poradenstvo pri nastavení zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami, vrátane risk-sharingových a cost-sharingových zmlúv
 • Poradenstvo pri kategorizácii liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Podpora pri nastavovaní business a distribučných modelov a organizačnej štruktúry farmaceutických spoločností z právneho, ako aj daňového pohľadu (daň z príjmov, DPH, clá, oblasť transferového oceňovania)
 • Poradenstvo v oblasti cien a úhrad liekov a zdravotníckych pomôcok, konzultácie pred podaním žiadosti o stanovenie či zmenu úhrady z verejného zdravotného poistenia
 • Právna podpora, prípadne zastupovanie v správnych konaniach, vrátane odvolacích konaní 
 • Poradenstvo v oblasti marketingu a reklamy
 • Poradenstvo v oblasti správnej výrobnej a distribučnej praxe
 • Poradenstvo v oblasti klinického skúšania
 • Poradenstvo pri získaní výrobných a distribučných licencií
 • Právne poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva
 • Regulácia hospodárskej súťaže pri zohľadnení špecifík farmaceutického priemyslu
 • Komplexné daňové a colné poradenstvo vrátane asistencie a zastupovania pri daňových kontrolách
 • Príprava a elektronické podávanie daňových priznaní a súvisiacich reportov vrátane komunikácie so správcom dane
 • Príprava dokumentácií k transferovému oceňovaniu vrátane ekonomických analýz (benchmarkov), posúdenie nastavenia cien v súlade s princípom nezávislého vzťahu, asistencia s prípravou žiadosti o odsúhlasení použitia metódy ocenenia.
   

Spojte sa s nami

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúca partnerka oddelenia daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti daňového poradenstva a špecializuje sa na domáce a medzinárodné... Viac