Služby

Realitné fondy a Investori

V súčasnosti čelia mnohé existujúce, ale aj novovznikajúce fondy na financovanie nehnuteľností veľkým výzvam. Pre neustále turbulencie v ekonomike je pre ne stále náročnejšie generovať nadpriemerné výnosy, ktoré od nich investori očakávajú.

Kým niektoré nové fondy stále ťažšie získavajú nový kapitál na umiestňovanie svojich produktov, fondy určené na investovanie do problémových nehnuteľností a dlhových cenných papierov ťažia z prílivu mnohých príležitostí na súčasných domácich aj medzinárodných trhoch. Naši odborníci poskytujú široké portfólio služieb pre inštitucionálnych investorov a pre správcov realitných fondov. Vieme pokryť všetky fázy investičného cyklu.

Služby pre správcov a investorov

 • Analýza uskutočniteľnosti 
 • Daňové plánovanie, štruktúrovanie, optimalizácia a modelovanie
 • Získavanie kapitálu, stratégie kapitálového trhu
 • Finančné účtovníctvo a výkazníctvo
 • Due diligence 
 • Globálne služby v oblasti akcií a dlhových nástrojov

Ďalšie služby:

 • Audit finančných výkazov  
 • Dohľad nad dodržiavaním daňových predpisov, 
 • Finančné transformácie 
 • Služby v oblasti fúzií a akvizícií  
 • Oceňovanie - obchod a majetok 
 • Prechod, poradenstvo a due diligence 
 • Zdanenie - medzinárodné, národné, štátne a miestne 
 • Integrácia, prevod a reštrukturalizácia 
 • stratégie IT systémov, výber a realizácia

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac