Neziskové organizácie | Deloitte Slovensko

Riešenia

Neziskové organizácie

V spoločnosti Deloitte disponujeme expertami, ktorí robia všetko preto aby poskytovali klientom individuáln prístup. Medzinárodné darcovské organizácie potrebujú na mieru zostavené služby podľa svojich špecifických potrieb v oblastiach ako sú finančné poradenstvo, audit, automatizácia procesov a daňové poradenstvo.

Našim klientom zastpujúcim medzinárodné darcovské organizácie poskytujeme tieto druhy služieb:

  • Širokú škálu komplexných daňových, finančných a účtovníckych služieb;
  • Vypracovanie požiadaviek na výskum a vývoj - asistenciu v rámci celého procesu od stanovenia rozsahu cez vypracovanie dokumentácie až po jej predloženie;
  • analýza a optimalizácia procesov organizácie a ľudských zdrojov a zavádzanie moderného systému riadenia ľudských zdrojov;
  • zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti organizácií a kvality služieb poskytovaných občanom a podnikateľom;
  • poradenstvo pri zavádzaní systémov riadenia kvality;
  • znižovanie nákladov na prevádzku;
  • poradenstvo pri strategickom rozvoji, podpora prípravy, riadenia a implementácie programov a projektov spolufinancových z fondov EÚ;
  • služby advokátskej kancelárie.

Spojte sa s nami

Pavol Bobot

Pavol Bobot

Senior manažér | Riadenie rizík

Pavol Bobot pracuje ako Senior manažér oddelenia manažérskeho poradenstva spoločnosti Deloitte na Slovensku. Počas jeho pôsobenia v poradenstve participoval na množstve projektov pre klientov súkromné... Viac