Obrana, bezpečnosť a spravodlivosť | Deloitte Slovensko

Služby

Obrana, bezpečnosť a spravodlivosť

Deloitte ako najväčšia poradenská spoločnosť na svete pomáhame svojim klientom riešiť najzložitejšie problémy, od stratégií až po realizáciu. Disponujeme expertami v oblasti obrany a bezpečnosti s idividuálnym prístupom k svojim klientom. Poskytujeme na mieru zostavené služby podľa potrieb klienta v oblastiach finančného poradenstva, auditu, automatizácie procesov a daňového poradenstva.

Pre klientov verejného sektora poskytujeme predovšetkým nasledovné poradenské služby:

  • analýza a optimalizácia procesov organizácie a ľudských zdrojov;
  • zavádzanie moderného systému riadenia ľudských zdrojov;
  • zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti organizácií a kvality služieb poskytovaných občanom a podnikateľom;
  • poradenstvo pri zavádzaní systémov riadenia kvality;
  • znižovanie nákladov na prevádzku;
  • poradenstvo pri strategickom rozvoji;
  • podpora prípravy, riadenia a implementácie programov a projektov spolufinancových z fondov EÚ.

V prípade záujmu o iný druh služieb ako sú napríklad audit, daňové alebo právne poradenstvo nás neváhajte kontaktovať a skontaktujrme vás s našimi prefesionálmi v týchto oblastiach.