Štátna správa | Deloitte Slovensko

Riešenia

Štátna správa

Deloitte ako najväčšia poradenská spoločnosť na svete pomáha svojim klientom štátnej správy riešiť najzložitejšie problémy. Disponujeme expertmi v rôznych oblastiach s idividuálnym prístupom k svojim klientom. Poskytujeme na mieru zostavené služby podľa potrieb klienta v oblastiach finančného poradenstva, auditu, automatizácie procesov a daňového poradenstva.

Pre klientov štátnej správy poskytujeme predovšetkým nasledovné poradenské služby:

  • analýza a optimalizácia procesov organizácie a ľudských zdrojov;
  • zavádzanie moderného systému riadenia ľudských zdrojov;
  • zvyšovanie výkonnosti a efektívnosti organizácií a kvality služieb poskytovaných občanom a podnikateľom;
  • poradenstvo pri zavádzaní systémov riadenia kvality;
  • znižovanie nákladov na prevádzku;
  • poradenstvo pri strategickom rozvoji;
  • podpora prípravy, riadenia a implementácie programov a projektov spolufinancových z fondov EÚ.

V prípade, že hladáte iný typ služieb ako sú napríklad audit, daňové alebo právne poradenstvo neváhajte nás ihneď kontaktovať a my Vás spojíme s našimi profesionálmi v požadovaných oblastiach.