Zdravotná a sociálna starostlivosť | Deloitte Slovensko

Riešenia

Zdravotná a sociálna starostlivosť

Náš tím špecialistov má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním služieb pre zdravotné poisťovne, ministerstvá, ako aj poskytovateľov lekárenskej a zdravotnej starostlivosti. Poskytujeme právne a daňovo-poradenské služby vo všetkých oblastiach zdravotnej starostlivosti.

S čím Vám pomôžeme? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb

 • Právna podpora pri riešení regulatórne-právnych otázok v oblasti zdravotnej starostlivosti, regulácie liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Právne a daňové poradenstvo pre zdravotné poisťovne pri nastavení zmluvných vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti ako aj farmaceutickými spoločnosťami, vrátane risk-sharingových a cost-sharingových zmlúv
 • Poradenstvo v oblasti verejného zdravotného poistenia
 • Právna podpora, prípadne zastupovanie v správnych konaniach, vrátane odvolacích konaní
  Regulácia hospodárskej súťaže pri zohľadnení špecifík zdravotnej starostlivosti
 • Poradenstvo v oblasti marketingu a reklamy
 • Komplexné služby pre poskytovateľov lekárenskej a zdravotnej starostlivosti
 • Komplexné služby pre zdravotné poisťovne 
 • Komplexné služby pre ministerstvo zdravotníctva vrátane poradenstva v rámci legislatívneho procesu týkajúceho sa rôznych otázok spadajúcich do agendy ministerstva zdravotníctva
 • Komplexné daňové poradenstvo vrátane asistencie a zastupovania pri daňových kontrolách
  Príprava a elektronické podávanie daňových priznaní a súvisiacich reportov vrátane komunikácie so správcom dane

Spojte sa s nami

Ľubica Dumitrescu

Ľubica Dumitrescu

vedúca partnerka | daňové a právne poradenstvo

Ľubica Dumitrescu je vedúcou partnerkou na daňovom oddelení s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daňového poradenstva. Špecializuje sa na domáce a medzinárodné daňovo-odvodové otázky fyzických osôb. M... Viac

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | Právne služby

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac