Brexit - Analýza dôsledkov odchodu Veľkej Británie z EÚ | Deloitte Slovensko

Analýza

Brexit

Analýza dôsledkov odchodu Veľkej Británie z EÚ 

Proces odchodu Veľkej Británie z EÚ je komplikovaný a panuje značná neistota, ako skončí. V hre je stále niekoľko variantov časového priebehu odchodu i konečnej podoby nastavenia vzťahov medzi Veľkou Britániou, EÚ a ďalšími krajinami. Pre obe strany, Veľkú Britániu aj EÚ, je určite preferovanou variantou dohoda, ktorá by minimalizovala negatívne ekonomické dopady.

Dvojročná lehota na dosiahnutie dohody už čoskoro vyprší a bez predĺženia, ktoré musia posvätiť EÚ a jej členské krajiny, je šanca na uzavretie procesu veľmi nízka. Otázkou je, či sa prípadne v ďalších mesiacoch podarí prelomiť bariéry brániace uzavretiu dohody.

Jednotlivé varianty Brexitu so sebou nesú výrazne rozdielne ekonomické dopady. Samozrejme najhoršou možnosťou by bol odchod Veľkej Británie z EÚ bez dohody. Pomerne vysoké náklady na strane Veľkej Británie a jej obchodných partnerov by priniesol aj variant "priemernej" dohody o voľnom obchode (average FTA).

Analýza dôsledkov odchodu Veľkej Británie z EÚ

Ako Brexit ovplyvní Slovensko?

V najhoršom variante uskutočnenia Brexitu, odchodu bez dohody, by sa dlhodobo znížilo slovenský HDP zhruba o 0,27 %. V absolútnom vyjadrení ide o 207 mil. EUR pridanej hodnoty. Modelové výsledky spoločnosti Deloitte tak ukazujú, že dopady na slovenskú ekonomiku nie sú zanedbateľné.

Kompletné informácie nájdete v samotnej štúdií.

Bolo to užitočné?