Poznatky

Prečo sa zapojiť?

Aké benefity bude mať program pre vašu spoločnosť?

Spolu s ocenením Technology Fast 50 sa spoločnosti stávajú členmi globálnej komunity najrýchlejšie rastúcich technologických firiem, čo im prináša mnoho nových príležitostí a výhod vrátane posilnenia povedomia o ich značke, mediálny priestor či nadviazanie kontaktov s ďalšími firmami z rôznych odborov. A nezáleží na tom, či ste etablovanou firmou alebo novým startupom, a dokonca ani na tom, v akej kategórii či na akom mieste sa v rámci rebríčka umiestnite – svoje miesto si v našej komunite Fast 50 zaslúži každá rozvíjajúca sa spoločnosť s určitým percentom rastu výnosov alebo produktom či službou s pozitívnym vplyvom na trh a na spoločnosť ako celok.

Zapojiť sa do programu Deloitte Technology Fast 50 a byť členom komunity Fast 50 prináša firmám veľa výhod, medzi ktoré patria:

  • šanca získať prestížne ocenenie, ktoré rezonuje v celej strednej Európe,
  • zvýšenie vašej dôveryhodnosti a povedomia o značke v očiach potenciálnych obchodných partnerov, investorov, klientov a zamestnancov,
  • prihlásenie do súťaže vám otvorí dvere do komunity Fast 50, kde môžete ľahko nadviazať kontakt s ďalšími spoločnosťami z vášho odvetvia a s kľúčovými hráčmi na trhu,
  • zaistenie lokálnej a regionálnej publicity v médiách,
  • účasť v súťaži je bezplatná.

Bolo to užitočné?