O nás

Partneri na oddelení Auditu

Náš tím

Peter Longauer

Peter Longauer pôsobí v spoločnosti Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti je vedúcim partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb spoločnosti Deloitte na Slovensku. V tejto roli zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, ktoré vykonáva jeho oddelenie. Špecializuje sa na poskytovanie uisťovacích a poradenských služieb finančným inštitúciám.

Zuzana Letková

Zuzana Letková je odborníčkou na audit a riadenie s vyše 20-ročnou praxou. Zodpovedá za celkové operatívne riadenie, dohľad a kontrolu kvality auditov, najmä pre klientov pôsobiacich v sektore finančných služieb vrátane oblasti nehnuteľností.

Wolda Kidan Grant

Wolda Grant je členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov so sídlom vo Veľkej Británii. Viedol medzinárodné a štatutárne audity a iné projekty, ako sú previerky due diligence a poradenské služby v oblasti účtovníctva so špecializáciou na prírodné zdroje a energetiku s osobitným dôrazom na zemný plyn a elektrickú energiu.

Miloš Martončík

Miloš Martončík pracuje v oblasti auditu a poradenských služieb od roku 1997. Je dlhoročným členom Inštitútu účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA) a audítorom zapísaným v zozname audítorov vedeným Slovenskou komorou audítorov (SKAu). Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzinárodnými účtovnými štandardmi.

Patrik Ferko

Patrik Ferko je slovenským certifikovaným audítorom (CA) a dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA). Má skúsenosti s medzinárodnými aj štatutárnymi auditmi a inými projektmi so špecializáciou na rôzne odvetvia, ako napr. automotive, výrobné odvetvia, stavebný priemysel, oceliarstvo, médiá a telekomunikácie.

Bolo to užitočné?