interim manažér

Riešenia

Loan staff

Na dočasné odborné pozície je potrebný dočasný odborný personál

Spoločnosti sa často stretávajú so situáciou, keď sú nútené dočasne obsadiť špecifickú odbornú pozíciu. Môže ísť o výnimočnú situáciu spojenú so zmenou legislatívy, nárastom administratívnej záťaže, dlhšou práceneschopnosťou kľúčového zamestnanca, či inou zmenou vyžadujúcou rozšírenie tímu o odbornú pracovnú silu.

Iné podnikateľské subjekty sa zase s potrebou dočasného posilnenia svojho tímu stretávajú pravidelne, napríklad v období prípravy účtovných uzávierok. Doplnenie tímu o toho správneho odborníka býva v krátkom čase náročné. Riešením je outsourcing odborného zamestnanca. 

Deloitte ponúka prenájom odborného personálu so zárukou vysokej profesionality.

Výhody služby Loan Staff

Pri využití služby Loan Staff od Deloitte získate odborníka so špecifickými znalosťami a pracovnými skúsenosťami, vysokými pracovnými a etickými štandardami, a to na presne stanovený čas. Vybraný kandidát sa dočasne stane plnohodnotným členom vášho tímu. Priamy dohľad, ako aj kontrola práce ostáva „in-house“, teda u vás. Vašej spoločnosti, ako dočasnému zamestnávateľovi nevzniká žiadna administratívna záťaž – tá ostáva na strane Deloitte.

Kedy je výhodné využiť Loan Staff

  • Krátkodobá potreba odborného zamestnanca na interný projekt
  • Opakovaná potreba navýšenia personálnych kapacít
  • Odborná výpomoc pri riešení krízovej situácie

Priebeh výberu kandidáta

Ako náš zákazník zadáte požadované znalosti, pracovné skúsenosti, termín nástupu a dobu trvania využitia dočasného zamestnanca. Na základe týchto informácií vyberieme vhodných kandidátov z radov našich zamestnancov a ich životopisy vám pošleme. S kandidátmi, ktorých si vyberiete, absolvujete osobný pohovor. Vy si v Deloitte nevyberáte iba výkon určitého druhu práce, vyberáte si dočasnú kolegyňu či kolegu. Po vašom finálnom rozhodnutí si dohodneme podmienky a zamestnanec je po podpise zmluvy pripravený nastúpiť na svoje dočasné pôsobisko, prípadne posilniť váš tím na diaľku.

Jednou z hlavných výhod služby Loan Staff je rýchlosť, s ktorou môže dočasný zamestnanec posilniť váš tím. Pri opakujúcej sa potrebe, si vieme dohodnúť pravidelný harmonogram s konkrétnymi, vami overenými, zamestnancami. 

 

Chceli by ste zistiť, či máme vhodných kandidátov práve pre vašu spoločnosť? Radi vám predstavíme našich kolegov s tými správnymi schopnosťami a skúsenosťami z oblasti účtovníctva, auditu, daní, projektového riadenia, finančného modelovania a práva.

interim manažér

Spojte sa s nami

Peter Longauer

Peter Longauer

vedúci partner | audit a uisťovacie služby

Peter Longauer pôsobí v Deloitte od roku 2000 a v súčasnosti je vedúcim partnerom oddelenia auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku. Zodpovedá za stratégiu, celkové operatívne riadenie, doh... Viac

Miloš Martončík

Miloš Martončík

partner | audit a uisťovacie služby

Miloš Martončík je partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zodpovedá za vedenie košickej kancelárie Deloitte. Má bohaté vedomosti a skúsenosti so slovenskými aj medzin... Viac

Spojte sa s nami

Ján Bobocký

Ján Bobocký

riaditeľ | audit a uisťovacie služby

Ján Bobocký pracuje v spoločnosti Deloitte od roku 2000. Má rozsiahle skúsenosti s projektmi v oblasti auditu zameranými na reštrukturalizáciu podnikov, finančné nástroje, zlepšenie kontrolných postup... Viac

Martin Rybár

Martin Rybár

partner | daňové poradenstvo

Martin Rybár je partner na oddelení daňového a právneho poradenstva Deloitte na Slovensku. Má rozsiahle skúsenosti s riadením rôznych projektov podporovaných z verejných zdrojov. Ide o identifikáciu p... Viac