Poznatky

Prevádzková transformácia

Mať víziu pre svoje podnikanie je dôležité, ale mať prevádzkové možnosti a operačné schopnosti je nutnosťou. Tím našich špecialistov zaoberajúci sa operačnými činnosťami pomáha klientom implementovať firemné stratégie a plniť ich obchodné ciele. S využitím našich vedomostí z rôznych priemyselných sektorov a našej technickej expertízy, našou úlohou je transformovať hlavné obchodné aktivity a činnosti našich klientov, pomáhame im pripravovať sa na zmeny organizačného dizajnu ako je napr. rast („Company Growth“), prijímať digitálnu agendu a maximalizovať operačnú efektivitu. Prinášame našim klientom skutočnú hodnotu tým, že navrhujeme a aplikujeme efektívne transformačné programy.

Dodávateľský reťazec

Nezáleží na tom, ako inovatívne či dobre je vaša obchodná stratégia vymyslená. Pokiaľ vaša stratégia nie je v súlade s vašou prevádzkovou činnosťou, nikdy nebude účinná.

Odborníci spoločnosti Deloitte pre oblasť globálneho dodávateľského reťazca sa zameriavajú na poskytovanie praktických, na stratégiu založených hodnôt prostredníctvom poradenských služieb, ktoré optimalizujú, pretvárajú a zdokonaľujú dodávateľský reťazec "od začiatku až do konca" - navrhnutie, naplánovanie, zabezpečenie zdrojov, výroba a dodanie. S najzložitejšími problémami, s ktorými sa organizácie stretávajú, sa musíme vysporiadať tým, že využívame globálne kapacity zahŕňajúci všetky oblasti obchodnej stratégie, operačných činností a priemyslu vrátane spotrebiteľských a priemyselných produktov, energetiky a zdrojov, finančných služieb, technológií, médií a telekomunikácie, zdravie a štátnych úradov.

Operačná transformácia

Máte jasnú víziu ďalšieho rozvoja vašej firmy či biznisu, ale nemáte k dispozícii štruktúry a kapacity, ktoré by ju umožnili naplniť?

Špecialisti spoločnosti Deloitte pre oblasť Operačnej Transformácie pomáhajú klientom implementovať podnikovú stratégiu a dosiahnuť ich vytýčené ciele. Detailná znalosť jednotlivých odvetví a technická expertíza nám umožňujú transformovať kľúčové obchodné a prevádzkové činnosti našich klientov tak, aby sme im pomohli pripraviť sa na ďalší rast, prijať digitálne technológie a maximalizovať efektivitu prevádzky. Klientom poskytujeme hodnotu prostredníctvom návrhov a realizácií účinných transformačných programov, ktoré im umožnia dosiahnutie svojich stanovených cieľov a konkurencieschopnosti v operačných činnostiach.

Robotická automatizácia procesov

Našou úlohou bude ohodnotiť potreby vašej organizácie a zosúladiť ich s požiadavkami, ktoré si vyžadujú technológie za účelom dosiahnutia cieľov. Naše riešenia v oblasti RPA sú postavené tak, aby ste výhody pocítili čo najrýchlejšie.

Robotická automatizácia procesov (RPA) má potenciál zmeniť súčasné pracovisko rovnako dramaticky, ako stroje zmenili továrne v časoch priemyselnej revolúcie. RPA je spôsob, ako automatizovať opakujúce sa procesy založené často na pravidlách. Takéto transakčné procesy sa bežne odohrávajú v centrách zdieľaných služieb či iných centrách, kde sa spracovávajú transakcie. Spracovanie transakcií, prácu s dátami a komunikáciu naprieč niekoľkými informačnými systémami umožňuje softvér, bežne označovaný ako "robot", ktorý ovláda a komunikuje s existujúcimi IT aplikáciami. Niekoľko takýchto robotov dohromady môžeme označiť za "virtuálnu pracovnú silu" - administratívne spracovateľské centrum bez ľudských zdrojov.

Bolo to užitočné?