Poznatky

Brožúry Deloitte Legal

Brožúry obsahujú informácie o ponuke právnych služieb spoločnosti Deloitte Legal.

Súhrn právnych služieb Deloitte Legal

Deloitte Legal s.r.o. (ďalej len „Deloitte Legal“) je advokátska kancelária poskytujúca poradenstvo lokálnym aj zahraničným klientom vrátane veľkých obchodných spoločností, malých a stredných podnikov a fyzických osôb. Spoločnosť Deloitte Legal vznikla na základe dopytu klientov z existujúceho tímu právnikov, ktorí spolupracujú so spoločnosťou Deloitte a jej klientmi už niekoľko rokov. Tím tvoria skúsení právnici so špecializáciou na rôzne oblasti práva.

Ochrana osobných údajov vo svetle novej legislatívy

Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení novely účinnej od 15. apríla 2014 zaviedol do slovenského právneho poriadku nové povinnosti v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

Kolektívne ivestovanie

Máte záujem o kolektívne investovanie? Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach, ktoré v tejto oblasti existujú?

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Či už sa chystáte začať podnikať v Slovenskej republike, alebo tu už úspešne podnikáte, vaše rozhodnutia budú podliehať právnym predpisom, ktoré upravujú právo obchodných spoločností.

Fúzie a akvizície

Plánujete kúpiť alebo predať podnik v Slovenskej republike? Kúpili ste konkurenčnú spoločnosť a uvažujete o jej zlúčení?

Bolo to užitočné?