Ochrana osobných údajov

Riešenia

Ochrana osobných údajov

Naše právne poradenstvo zahŕňa najmä overenie súladu spracúvania osobných údajov s príslušnými právnymi predpismi, prípravu potrebnej dokumentácie a bezpečnostných opatrení. Poskytujeme tiež poradenstvo týkajúce sa práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov, nastavenia procesov spracúvania osobných údajov, ako aj posúdenia vplyvu na ochranu údajov (DPIA).

Okrem kompletných otázok súvisiacich s nastavením celkového fungovania a data governance v spoločnosti a politiky ochrany osobných údajov vám poradíme aj so špecifickými otázkami, ako napríklad uzatváranie zmlúv so sprostredkovateľom, zavedenie kamerového systému, medzinárodný prenos osobných údajov alebo komunikácia spoločnosti s Úradom na ochranu osobných údajov.

S čím vám vieme pomôcť? Pozrite si prehľad našich hlavných služieb:

 • GAP analýza – mapovanie toku, nakladania a ochrany osobných údajov a následná identifikácia nedostatkov v tomto procese
 • Analýza rizík – hodnotenie rizík spojených s chýbajúcou implementáciou GDPR v kontexte nákladov potrebných na samotnú implementáciu
 • DPIA – vypracovanie metodológie a nástroja na posúdenie vplyvov
  na ochranu údajov prispôsobeného potrebám klienta, ako aj vykonanie samotného posúdenia
 • RACI – vypracovanie matice zodpovedností a nastavenie povinností v súvislosti s ochranou osobných údajov
 • Vypracovanie a revízia potrebnej dokumentácie, napr. zmluvy
  so sprostredkovateľmi, politika ochrany osobných údajov, záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Komunikácia s Úradom na ochranu osobných údajov
 • GDPR školenia

Naše služby poskytujeme v spolupráci s IT, technologickými a biznis špecialistami spoločnosti Deloitte, a preto vám vieme ponúknuť aj poradenstvo týkajúce sa dátových modelov, IT architektúry, riadenia prístupov, šifrovania, celkového nastavenia systémov a procesov spracúvania.

Úspešné projekty:

Všeobecná úverová banka a.s.

Spoločnosť Deloitte pre klienta vypracovala metodológiu posudzovania vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA) vrátane unikátneho interaktívneho nástroja na jeho vykonávanie a takisto  asistenciu s posúdením vybraného procesu.

KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky 

Spoločnosť Deloitte klientovi poskytovala služby súvisiace s revíziou aktuálneho nastavenia interných procesov z pohľadu GDPR.

A&D Pharma s.r.o.

Komplexné služby v súvislosti s GDPR.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Vykonanie GAP analýzy.

KNAUF Bratislava s.r.o

Školenia pre zamestnancov zamerané na procesy spracúvania osobných údajov, asistencia s prípravou dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov a
pri nastavení interných procesov.

DKI PLAST, s.r.o.

Vykonanie GAP analýzy spolu s odporúčaniami na nápravu.

Central European Media Enterprises

Vykonanie GAP analýzy spolu s odporúčaniami na nápravu.

Spojte sa s nami

Dagmar Yoder

Dagmar Yoder

Local Partner | právne poradenstvo

Dagmar Yoder je advokátkou spoločnosti Deloitte Legal. Má dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva v oblasti fúzií a akvizícií, nehnuteľností, bankovníctva a financií, projektov investi... Viac