Novinky

Digital Banking Maturity 2020

Ako reagujú banky na digitálnu (r)evolúciu?

Globálne porovnanie 318 bánk v 39 krajinách na 5 kontinentoch.

Digital Banking Maturity 2020 je 4. vydanie najväčšieho globálneho porovnania digitálnych kanálov retailového bankovníctva, ktoré odpovedá na otázku, čo lídri robia pre to, aby vyhrali preteky v digitalizácii. Vďaka mystery shoppingu poskytuje komplexné a nezávislé hodnotenie digitálnych kanálov retailových bánk a podporuje tak diskusiu o ďalšom vývoji.

Digital Banking Maturity 2020

Stiahnuť report

Štúdia Digital Banking Maturity je globálny katalyzátor, ktorý pomáha bankám reagovať na zmeny.

Digital Banking Maturity je najväčšou globálnou štúdiou digitálneho bankovníctva, ktorá vďaka mystery shoppingu poskytuje komplexné a nezávislé hodnotenie digitálnych kanálov retailových bánk a podporuje tak diskusiu o ďalšom vývoji.

Kľúčové poznatky

O štúdii:

Štúdia Digital Banking Maturity analyzuje kanály digitálneho retailového
bankovníctva 318 bánk z 39 krajín. S cieľom porovnať digitálnu vyspelosť bánk
sme hodnotili tri oblasti:

 1. Porovnanie funkcií
  Analýza 1 108 digitálnych funkcií prostredníctvom mystery shoppingu
  pomocou skutočných retailových bežných účtov v jednotlivých bankách.
  - posúdenie 6 procesov pre zákazníka
  - analýza digitalizácie 13 hlavných bankových produktov
  - knižnica funkcionalít s najlepšími postupmi na svete
 2. Prieskum potrieb zákazníkov
  Prieskum (opýtaných 4 900 zákazníkov) sa zameral na identifikáciu 26 najdôležitejších bankových činností a preferovaných kanálov (pobočka, internet, mobil).
  - preferencie kanálov zo strany zákazníkov pri najbežnejších bankových aktivitách
 3. Štúdia používateľskej skúsenosti
  Doplnková analýza používateľskej skúsenosti zákazníkov (UX)
  - 19 UX scenárov v 10 oblastiach aktivity zákazníka vo všetkých fázach
  vzťahu s bankou
  - prieskum používateľskej skúsenosti s komplexným pohľadom na spokojnosť s používaním mobilných aplikácií

Ak máte záujem o podrobnejšie zistenia týkajúce sa vašej finančnej inštitúcie, kontaktujte našich odborníkov (kontaktné údaje sú uvedené nižšie).

Bolo to užitočné?