Poznatky

Index cien nehnuteľností

Prehľad európskych trhov nehnuteľností

Index cien nehnuteľností analyzuje faktory, ktoré ovplyvňujú trhy nehnuteľností, a ich vývoj a porovnáva ceny nehnuteľností v európskych krajinách a mestách.

Sme radi, že Vám môžeme predložiť deviate vydanie publikácie Index cien nehnuteľností, prehľad európskych trhov nehnuteľností. Počas takmer 10 rokov sa Index cien nehnuteľností stal jednou z najdôležitejších a najpopulárnejších publikácií o európskych nehnuteľnostiach a cenným zdrojom informácií
pre odborníkov, inštitúcie, ako aj širokú verejnosť. Publikácia pravidelne prináša údaje o európskych trhoch nehnuteľností a odpovede na otázky, ako Európania žijú a čo ich to stojí.

Napriek tomu, že publikácia sa zameriava na celkový prehľad minuloročného vývoja na trhoch nehnuteľností v krajinách Európy, nemohli sme prehliadnuť súčasnú bezprecedentnú situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu. Súčasťou správy je preto stručný prehľad prvých vplyvov pandémie a súvisiacich opatrení, ktoré sa týkajú trhov nehnuteľností v účastníckych krajinách, a ich očakávaný vývoj v budúcnosti.

Vývoj na trhu nehnuteľností v Európe sa líši podľa jednotlivých krajín. V 10 z 23 členských krajín sa očakáva stagnácia cien na trhu nehnuteľností a zníženie počtu transakcií. Experti zo šiestich krajín očakávajú negatívny vývoj cien a celkovej aktivity na trhu v budúcnosti. Medzi tieto krajiny patria tie, ktoré boli významne zasiahnuté vírusom (Spojené kráľovstvo, Chorvátsko) a tie, v ktorých zaznamenali spomalenie na trhu už pred pandémiou (Maďarsko). Naopak, pozitívne vyhliadky prichádzajú z krajín, ktoré majú silné predpoklady na ďalší rozvoj na trhu nehnuteľností. K týmto krajinám patria Belgicko, Holandsko, Nórsko, Izrael, Slovensko a Česká republika. V každom prípade boli
tieto predpovede formulované na základe aktuálne dostupných informácií
o epidemiologickej a ekonomickej situácii a v prípade nečakaných udalostí
sa môžu zmeniť.

Veríme, že toto vydanie Indexu cien nehnuteľností bude pre vás zaujímavým čítaním a poskytne vám poznatky a informácie, ktoré potrebujete.

Property Index 2020

Stiahnite si PDF
Bolo to užitočné?