Transformácia HR | Deloitte Slovensko

Riešenia

Transformácia HR

Spoločnosti potrebujú viac ako inokedy silnú HR organizáciu, ktorá môže jasne, merateľne a efektívne prispieť k dosiahnutiu cieľov spoločnosti, k zvýšeniu jej hodnoty a postaveniu na trhu. Nie každá HR iniciatíva je však transformačná.

V tejto oblasti môžeme pomôcť: vieme, že úspech transformácie HR si vyžaduje oveľa viac ako vytvorenie jednoduchej kapacity na poskytovanie HR služieb. Transformácia sa zameriava na budovanie schopností HR, dôveryhodnosť podnikania a vzájomnú prepojenosť v rámci celej organizácie.

V oblasti transformácie ľudských zdrojov sa zameriavame na:

  • Stratégiu ľudských zdrojov
  • HR prevádzkový model
  • Optimalizáciu HR procesov
  • Inováciu v oblasti služieb ľudských zdrojov
  • Riadenie ľudských zdrojov
  • Analýzu údajov o zamestnancoch
  • Plánovanie pracovných síl
  • Digitálnu HR stratégiu