Transformácia organizácie | Deloitte Slovensko

Riešenia

Transformácia organizácie

Digitálne a novovznikajúce technológie, meniace sa trhové podmienky a regulačný tlak sú najčastejšími vonkajšími silami, ktoré spôsobujú transformáciu organizácie. Interné podnety, ktoré často transformáciu začínajú, predstavujú nové smerovanie spoločnosti, stratégiu rastu alebo konsolidáciu (vrátane fúzií a akvizícií).

Bez ohľadu na podnet sú výzvy v podstate rovnaké: ako zosúladiť organizačnú štruktúru, talent, vedenie a kultúru organizácie s podnikateľskou stratégiou, aby sa vízia transformácie mohla realizovať a dlhodobo udržiavať.

V oblasti transformácie podnikov náš tím kombinuje rozsiahle skúsenosti s praktickými dôsledkami pre biznis. Aby bola zmena trvalo udržateľná, naše riešenia pre organizácie a ľudské zdroje zahŕňajú širokú škálu nástrojov a zdrojov založených na analýze.

V oblasti transformácie podnikov sa zameriavame na:

  • Organizačnú štruktúru
  • Strategické zmeny a riadenie komunikácie
  • Transformáciu kultúry
  • Leadership
  • Tvorbu a implementáciu stratégie
  • Strategický workshop pre nových senior zamestnancov (CxO Transition Labs)
  • Digitálnu transformáciu