Poznatky

Pridať Deloitte ako bezpečného odosielateľa

Toto je návod, ktorý sa zverejní na stránke D.com a ktorý môžete využiť, ak má niekto problém s označením e-mailov od ľudí zo spoločnosti ONYX za SPAM.

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sa e-mailové informácie, ktoré ste si objednali, dostali k zamýšľaným adresátom. Nižšie uvádzame opis najčastejších problémov s prijímaním e-mailových informácií od spoločnosti Deloitte.

Skontrolujte, či e-mail nie je blokovaný ako SPAM

E-maily posielame, len ak máme váš súhlas s odoslaním a s rozsahom odosielaných informácií, ale v niektorých prípadoch sa e-maily od spoločnosti Deloitte chybne označia za SPAM. Je to najčastejšia príčina nedoručenia e-mailov od spoločnosti Deloitte (objednaných bulletinov, jednorazových pasov potrebných na registráciu). Tieto e-maily môžu byť označené za SPAM na úrovni e-mailového servera alebo na úrovni elektronickej pošty.

1. Skontrolujte, či správa od odosielateľa: Deloitte Slovensko nebola presunutá do priečinka SPAM vašej elektronickej pošty.   Ak áno, odporúčame pridať adresu: noreply@mailer-sk.register-deloittece.com , noreply@sk.register-deloittece.com a noreply@ssl.deloitte.sk do zoznamu bezpečných odosielateľov (v závislosti od aplikácie sa nazýva „povolený zoznam“, „bezpeční odosielatelia“ a pod.) Nižšie je uvedený príklad, ako vykonať túto zmenu v programe MS Outlook.

2. Skontrolujte, či e-mail neblokuje váš e-mailový server.  Požiadajte svojho správcu pošty (zvyčajne osobu z oddelenia IT vašej spoločnosti) o pridanie adresy noreply@mailer-sk.register-deloittece.com , noreply@sk.register-deloittece.comnoreply@ssl.deloitte.sk a adresy IP: 83.238.107.165 do zoznamu bezpečných odosielateľov.  

Skontrolujte, či je vaše meno v zozname odberateľov

Ďalším dôvodom nedoručenia je chýbajúca e-mailová adresa v zozname odberateľov (je možné, že bola z našej strany chybne označená za nesprávnu alebo neexistujúcu).  Skontrolovať stav odberu a zmeniť alebo zrušiť odber môžete na adrese: http://www.deloitte.com/sk/odoberanie-sprav

Pridanie bezpečného používateľa do zoznamu v programe MS Outlook 2016/2019/365

Týmto spôsobom sa pridávajú adresy do zoznamu bezpečných odosielateľov.  Ak používate inú e-mailovú službu, návod nájdete v pomocníkovi alebo v používateľskej dokumentácii.

1. V hornej lište v ponuke “Odstrániť” kliknite na položku “Nevyžiadané”.
2. Kliknite na položku “Možnosti nevyžiadanej pošty”.
3. Kliknite na položku “Dôveryhodní príjemcovia”.
4. Kliknite na tlačidlo Pridať.
5. Zadajte: “@mailer-sk.register-deloittece.com“, “@sk.register-deloittece.com” a "@ssl.deloitte.sk" a kliknite na tlačidlo OK.

V prípade iných problémov nás kontaktujte.

Bolo to užitočné?