Pokrytie nedostatočnej kapacity | Deloitte Slovensko

Poznatky

Pokrytie nedostatočnej kapacity

Odpoveď na nedostatok zamestnancov

Mnoho spoločností a centier zdieľaných služieb potrebuje v dnešnej dobe stále viac finančných špecialistov. Nepotrebujú ich však neustále.

Dopyt po zdrojoch prudko rastie najmä vtedy, keď je potrebné splniť požiadavky konkrétnych projektov, ako sú napríklad prechod na nové centrum zdieľaných služieb, navýšenie kapacity, nová IT implementácia, krátkodobá absencia kľúčových zamestnancov alebo blížiaci sa termín pre podanie reportu.

Oddelenie BPS (Business Processes Solution) spoločnosti Deloitte poskytuje riešenia podľa potrieb klientov. Skúsení administratívni pracovníci či špecialisti na účtovníctvo, mzdy a finančné riadenie posilnia váš tím nielen pri plnení úloh, ale aj pri poskytovaní riešení a odporúčaní.

Sme mimoriadne flexibilní pri plánovaní a časovej organizácii projektov, a to doma, ako aj v zahraničí. Intenzívne preverovanie našich zamestnancov zaisťuje, že na riešenie vašich pracovných požiadaviek bude pridelený ten najvhodnejší pracovník. Úplné rešpektovanie dôvernosti podnikových dát je samozrejmosťou.

Výhody dočasného prenájmu zamestnancov

 • Skúsenosti odbornosť pre vytvorenie efektívnych obchodných riešení na mieru danému klientovi.
 • Umožnenie vedeniu sústrediť sa na hlavnú oblasť podnikania.
 • Poskytnutie flexibilnej pracovnej sily a potrebných zdrojov hneď, keď vznikne potreba.
 • Zjednodušenie riešení konfliktov vďaka poskytnutiu nezávislej perspektívy.
 • Dosiahnutie kvality efektivity na kontinuálnej báze.
 • Presun záťaže personálneho riadenia na tretiu stranu.

Fázy spolupráce

0. Priradiť kompetencie a skúsenosti

 • Identifikovať vhodného kandidáta s potrebnými profesijnými a osobnými kompetenciami pre riešenie (a rozvíjanie) úloh v požadovanom rozsahu.

1. Pozorovať

 • Diskutovať s cieľom pochopiť úlohy, procesy, systémy, tok informácií a kritériá úspechu.
 • Získať znalosti od kolegov z finančného/mzdového oddelenia a ďalších relevantných zainteresovaných osôb.

2. Pomáhať

 • Pomáhať pri plnení konkrétnych úloh a dokončovaní konkrétnych výstupov.

3. Plniť

 • Samostatne plniť pridelené úlohy a získať potvrdenie o porozumení od zamestnanca (zamestnancov), ktorý danú úlohu odovzdáva.

4. Prevziať

 • Nezávislá zodpovednosť a vlastníctvo úloh a procesov.
 • Neustále zameranie na výstupy a rozvoj/optimalizáciu.
 • Rokovanie s vedením o postupe a získaných poznatkoch.

5. Periodické podávanie správ o stave, postupe a možných problémoch

Bolo to užitočné?