Poznatky

Deloitte si už desať rokov udržiava 1. priečku v oblasti bezpečnostného poradenstva z hľadiska podielu na trhu

Už desiaty rok po sebe obsadil Deloitte 1. miesto v oblasti bezpečnostného poradenstva z hľadiska podielu na trhu na základe výnosov, a to podľa správy spoločnosti Gartner s názvom Market Share: Security Consulting Services, Worldwide, 2020.

Rok 2020 bol pre klientov Deloitte, našich odborníkov a spoločnosť ako takú rokom nevídaných výziev. V dôsledku veľkých zmien zrýchlili klienti Deloitte svoju digitálnu transformáciu a zaviedli množstvo nových digitálnych technológií na podporu prechodu na prácu na diaľku. Deloitte umožnil tieto zmeny vďaka spojeniu dôvery, húževnatosti a bezpečnosti, aby zabezpečila úspech pre svojich klientov,” hovorí Donna Glass, líderka Deloitte Global pre poradenstvo v oblasti rizík. „Rast objemu služieb Deloitte v oblasti kybernetickej bezpečnosti aj naďalej odráža to, akú prioritu má pre vedenie firiem kybernetická bezpečnosť, ktorá má slúžiť ako prostriedok, vďaka ktorému môžu realizovať svoje aktivity v oblasti digitálnej transformácie a inovácií.”

Podľa prognózy spoločnosti Gartner dosiahnu v roku 2021 globálne výdavky na oblasť bezpečnosti a riadenia rizík rast 12,4 % a dostanú sa na úroveň 150,4 mld. USD. Podľa analytikov tejto spoločnosti odráža predpokladaný pokračujúci rast v roku 2021 pretrvávajúci dopyt po technológiách umožňujúcich prácu na diaľku a technológiách v oblasti cloudovej bezpečnosti.

V najbližších piatich rokoch bude Deloitte stabilne a významne investovať do nových technológií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Súčasťou budú investície do rozvoja schopností v rýchlo rastúcich oblastiach kybernetickej bezpečnosti a osobitné investície do anorganického rastu.

Inovácie a podnikavosť sú základnými piliermi našej kultúry. Deloitte vyvíja a škáluje rýchlo rastúce digitálne riešenia novej generácie v oblasti kybernetickej
bezpečnosti na báze cloudu, riešenia v oblasti online identity a nových
technológií, aby mohla klientom poskytnúť komplexnú digitálnu podporu na ceste ich digitálnej transformácie a pomohla im udržať si náskok pred neustále sa vyvíjajúcim prostredím kybernetických hrozieb,
“ hovorí Emily Mossburg, líderka Deloitte Global pre riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. „Po
celom svete neustále hľadáme organizácie, s ktorými by sme mohli nadviazať spoluprácu a ktoré sa stotožňujú s našou víziou, a cielené investície do talentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj procesov a technológií, ktoré zvyšujú úroveň riešení a služieb Deloitte v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Deloitte Cyber s viac ako 22 000 odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť na celom svete bude aj naďalej posilňovať svoju schopnosť napĺňať potreby klientov v rôznych odvetviach v globálnom meradle. V úvode tohto roka ohlásil akvizíciu v podstate všetkých aktív spoločnosti Root9B (R9B) so sídlom v Colorado Springs v americkom štáte Colorado, ktorá vyvíja riešenia v oblasti vyhľadávania hrozieb a posudzovania rizík, ako aj spoločnosti Terbium Labs so sídlom v Baltimore v americkom štáte Maryland, ktorá predáva platformu na riadenie rizika online a poskytuje služby v oblasti nepretržitého monitorovania a boja proti podvodom. Tieto transakcie sú posilou pre súčasné riešenia Deloitte „Detect and Respond“ na odhaľovanie a riešenie hrozieb. Za posledných 18 mesiacov realizoval Deloitte Cyber  viaceré akvizície tímov, zamestnal strategických expertov a zabezpečil akvizíciu pracovníkov s kľúčovými schopnosťami, ktorých súčasťou boli:

  • spoločnosť CloudQuest so sídlom v USA, ktorá sa zameriava na správu zabezpečenia cloudu (Cloud Security Posture Management ¬– CSPM) na rozšírenie svojho portfólia služieb v oblasti koordinácie, automatizácie a riešenia (Security Orchestration, Automation and Response – SOAR);
  • spoločnosť špecializujúca sa na digitálnu identitu spotrebiteľa Code QB so sídlom v Thajsku;
  • austrálska spoločnosť Zimbani, ktorá predstavuje inovatívnu poradenskú firmu v oblasti kybernetickej bezpečnosti so zameraním na bezpečnostnú architektúru, cloudovú bezpečnosť, identitu a predchádzanie hrozieb a pôsobí v Austrálii, na Novom Zélande a v Spojenom kráľovstve;
  • akvizícia tímu zloženého so zakladateľov a zamestnancov spoločnosti Practical Smarts so sídlom v Singapure, ktorá sa stala súčasťou kancelárie poskytujúcej poradenstvo v oblasti rizík Deloitte Southeast Asia na prehĺbenie skúseností tohto tímu v oblasti poradenských služieb týkajúcich sa technológie distribuovaných záznamov (Distributed Ledger Technology – DLT)/Blockchain v tomto regióne.

Pomocou znalostí svojich pracovníkov, technologických inovácií a komplexných
riešení pomáha Deloitte Cyber klientom budovať inteligentnejšiu, rýchlejšiu a prepojenejšiu budúcnosť. Deloitte Cyber poskytuje poradenstvo, implementuje a spravuje komplexné portfólio riešení v oblasti kybernetickej bezpečnosti a služieb s cieľom plniť aktuálne požiadavky v danom odvetví a celopodnikové potreby v snahe predvídať a pripraviť sa na budúce riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Upozornenie spoločnosti Gartner

Spoločnosť Gartner neodporúča žiadneho dodávateľa, produkt ani službu uvedenú vo svojich výskumných publikáciách ani neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali výlučne najlepšie hodnotených alebo inak označených dodávateľov. Výskumné publikácie spoločnosti Gartner obsahujú názory jej výskumnej organizácie a nemali by sa vykladať ako fakty. V súvislosti s týmto výskumom neposkytuje spoločnosť Gartner žiadne výslovné ani predpokladané záruky, ani akékoľvek záruky predajnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

Gartner, Market Share: Security Consulting Services, Worldwide, 2020, Elizabeth Kim, 6. apríla 2021 Gartner, Market Share Analysis: Security Consulting Services, Worldwide, 2020, Elizabeth Kim, Shawn Eftink, 11. júna 2021

Bolo to užitočné?