Poznatky

IBM a Deloitte rozširujú spoluprácu v rámci programu IASP

Spoločnosť IBM v spolupráci s Deloitte rozširuje svoj úspešný program Authorized SAM Provider („IASP“) o nové zaujímavé možnosti.

Keď IBM ako prvá na trhu uviedla model subkapacitného licencovania, jednou
z podmienok bolo používanie jej vlastného nástroja IBM License Metric Tool („ILMT“) na meranie používania licencií. Nástroj ILMT vo verzii 7 bol založený
na riešeniach Tivoli, neskôr sa prešlo od verzie ILMT 9 na technológie Bigfix, ktoré boli odpredané indickej spoločnosti HCL Technologies.  IBM v súčasnosti intenzívne prechádza do hybridného cloudu a na nové licenčné metriky, a preto je zrejmé, že nástroj ILMT bude mať v budúcnosti limitované využitie.


Spoločnosť IBM sa preto rozhodla, že zákazníkom, ktorí vstúpia do programu IASP alebo už sa na ňom už aktívne zúčastňujú, umožní využívať ďalšie špičkové nástroje SAM na subkapacitné reportovanie, a to:


Inými slovami, zákazník IASP už nemusí prevádzkovať výlučne nástroj ILMT, ale môže si zvoliť taký nástroj SAM, ktorý najlepšie vyhovuje jeho potrebám. Podmienkou získania takéhoto IBM súhlasu je potvrdenie Deloitte ako autorizovaného partnera, že údaje poskytované týmito nástrojmi sú úplné a správne.


Deloitte ako nezávislá firma poskytuje okrem nástroja ILMT služby pre všetky uvedené nástroje SAM. Má široké portfólio konzultantov pre každý z týchto nástrojov, ktoré využíva najmä na optimalizáciu nákladov na software a cloud manažment. Ďalej zákazníkom poskytujeme: 

  • prípravu a aplikáciu komplexného programu SAM spolu s analýzou rizík pre vrcholový manažment,
  • služby pri výbere nástroja SAM podľa špecifických potrieb firmy,
  • možnosť implementovať nástroj SAM a zabezpečiť jeho prevádzku (vrátane pravidelných reportov),
  • možnosť zabezpečiť licenčné školenia,
  • a mnohé ďalšie.


Rozšírenie programu IBM IASP je vo svete rýchlo sa meniacich informačných technológií správnym krokom v prospech zákazníkov. Poslaním Deloitte je pomáhať našim zákazníkom využívať IT cenovo efektívne, optimálne a plne
v súlade s podmienkami používania IBM a ďalších softvérových firiem. 


Ak máte záujem o nezáväznú konzultáciu týkajúcu sa programu IBM IASP a poradenských služieb Deloitte ITAM, kontaktujte Rudolfa Kleina na adrese ruklein@deloittece.com.

 

Dátum: 18.12.2020

Bolo to užitočné?