Analýza SAM vyspelosti organizácie

Riešenia

Analýza SAM vyspelosti organizácie

Aké služby Vám pri vypracovaní analýzy vyspelosti organizácie ponúkame?
  • Správa o súčasnom stave riadenia softvérových procesov (SAM) a vyspelosti v organizácii pre jednotlivé kľúčové procesy v rámci štandardizovanej stupnice.
  • Vypracovanie zoznamu rámcových krokov a postupov, ktoré Vám ukážu efektívny spôsob, ako aktuálnu úroveň vyspelosti organizácie zvýšiť.
 
Aké výhody Vám analýza vyspelosti organizácie prinesie?
  • Získate detailný prehľad o kľúčových procesoch SAM v organizácii.
  • Budete môcť identifikovať svoje problémové oblasti.
  • Získate zoznam konkrétnych krokov a odporúčaní na odstránenie procesných nedostatkov.

 

Realizácia projektu týkajúca sa optimalizácie softvérového portfólia je maximálne škálovateľná, pričom kľúčovým atribútom definovania „veľkosti“ projektu je okrem počtu klientských staníc a serverov najmä zoznam výrobcov softvérov, ktorí budú predmetom kalibrácie.