Inventarizácia softvéru a hardvéru

Riešenia

Inventarizácia softvéru a hardvéru

Aké služby Vám vrámci Inventarizácie softvéru a hardvéru ponúkame?
  • Výstupný zoznam softvéru nainštalovaného v prostredí
  • Výstupný zoznam aktívneho hardvéru v prostredí
  • Výstupný zoznam potencionálne nežiadúceho alebo škodlivého softvéru v organizácií

 

Aké výhody Vám inventarizácia softvéru a hardvéru vo Vašej organizácií prinesie?
  • Reálny prehľad o stave a množstve nainštalovaného softvéru v prostredí a skutočné porovnanie s očakávaným stavom
  • Kontrola reálne využívaného hardvéru oproti internému registru
  • Preverenie skutočného bezpečnostného rizika z titulu nežiadúceho alebo ilegálneho softvéru

Realizácia projektu týkajúca sa optimalizácie softvérového portfólia je maximálne škálovateľná, pričom kľúčovými atribútmi definovania „veľkosti“ projektu je počet klientských staníc a serverov a najmä zoznam výrobcov softvérov, ktorí budú predmetom kalibrácie.