SAM ako riadená služba a ostatné služby

Riešenia

SAM ako riadená služba a ostatné služby

SAM ako riadená služba

  • Získanie komplexnej SAM kompetencie, ktorá riadi celý životný cyklus softvéru v organizácii. Efektívne riešenie aktuálnych aj nových výziev v oblasti SAM (odporúčania na nákup nového softvéru, konsolidácia podmienok pri obnove softvérovej podpory, a pod.).
  • Správa a aplikačná podpora vybraného SAM nástroja v organizácii (bežná operatíva, aktualizácia, riešenie incidentov). Poskytovanie manažérskych správ a prehľadov o aktuálnom i plánovanom stave.

 

Ostatné služby

SAP nepriamy prístup ‒ Posúdenie rizika nepriameho prístupu k SAPu a vyhodnotenie skutočnej licenčnej potreby. Nastavenie adekvátnej kategórie používateľskej licencie a pravidiel týkajúcich sa kontroly nepriameho prístupu.

SAM a súlad s novým nariadením GDPR ‒ Vypracovanie prehľadu o softvéroch s rizikom potenciálneho nesúladu s novým nariadením GDPR z pohľadu úrovne prístupu používateľov a oprávnenia narábať
s osobnými údajmi.

(Možnosť rozšírenia služby na vypracovanie analýzy a vyhodnotenia súladu s novým nariadením GDPR.)

Realizácia projektu týkajúca sa optimalizácie softvérového portfólia je maximálne škálovateľná, pričom kľúčovými atribútmi definovania „veľkosti“ projektu je počet klientských staníc a serverov a najmä zoznam výrobcov softvérov, ktorí budú predmetom kalibrácie.