Stanovenie licenčnej pozície (ELP)

Riešenia

Stanovenie licenčnej pozície (ELP)

Ako vám vieme pomôcť ohľadom stanovenia licenčnej pozície (ELP)?
  • Pomožeme Vám vytvoriť výstupný záznam aktuálnej licenčnej pozície v kontexte konkrétnych licenčných podmienok vrátane určenia množstva potrebných licenčných nárokov vzhľadom k zakúpeným licenciám.
  • Vyčíslime Vám hodnoty potenciálneho licenčného nesúladu. (Len v prípade, ak zákazník poskytne informácie o cene.)

 

Aké benefity Vám stanovenie licenčnej pozície (ELP) prinesie?

Vďaka reálnemu vyhodnoteniu aktuálnej licenčnej pozície získate komplexný prehľad vrátane prehľadu
o počte využitých vs. zakúpených licencií stanovených na základe reálnych nákupných licenčných podmienok organizácie.

Realizácia projektu týkajúca sa optimalizácie softvérového portfólia je maximálne škálovateľná, pričom kľúčovým atribútom definovania „veľkosti“ projektu je okrem počtu klientských staníc a serverov najmä zoznam výrobcov softvérov, ktorí budú predmetom kalibrácie.