Novinky

Ako pripraviť spoločnosť na SAP S/4HANA Cloud?

Väčšina spoločností, ktoré používajú produkty SAP, pravdepodobne zvažuje zmeny, ktoré sa plánujú na rok 2027. Vo väčšine spoločností je stále rozšírené on-premise riešenie, ktoré však už dnes nemusí vyhovovať ich aktuálnym potrebám. Spoločnosť SAP aj samotné firmy v súčasnosti uprednostňujú a kladú veľký dôraz na cloudové riešenia, do ktorých investujú značné prostriedky a úsilie. V oblasti plánovania podnikových zdrojov (ERP) je takýmto cloudovým riešením S/4HANA Cloud, ktorý je reálnym nástupcom SAP ECC (SAP ERP Central Component).

S/4HANA Cloud je obchodný názov pre dve riešenia: S/4HANA Public Cloud a S/4HANA Private Cloud.

SAP S/4HANA Public Cloud

SAP S/4HANA Public Cloud je robustné riešenie pre centrálny systém riadenia firmy Enterprise Resource Planning (ERP). Jeho hlavnou výhodou je riadenie spoločnosti založené na dátach (data driven growth), ktoré sú k dispozícii v reálnom čase a v plnom kontexte všetkých aplikácií. „Public Cloud“ v názve znamená, že ide o systém, v ktorom viacerí zákazníci zdieľajú jedno riešenie. Vďaka tomu je lacný, efektívny a škálovateľný.

SAP S/4HANA Public Cloud integruje umelú inteligenciu a algoritmy strojového učenia, čo podporuje automatizáciu procesov v spoločnostiach, a súčasne umožňuje analýzu prevádzkových informácií v reálnom čase. Okrem automatizácie väčšiny manuálnych úkonov systém umožňuje synchronizáciu dát z viacerých zdrojov a má jednotný používateľský vzhľad. Výhodou sú aj natívne funkcie prediktívnej analýzy. Toto riešenie zefektívňuje riadenie spoločnosti, obchodné operácie a zrýchľuje integráciu ďalších inovácií.

Pre koho je tento typ riešenia vhodný? Typickým zákazníkom je spoločnosť, ktorá sa spolieha na vysokú mieru štandardizácie, vďaka čomu sa môže sústrediť na svoj hlavný podnikateľský cieľ, ktorým je zvyčajne rýchle uvádzanie produktov na trh s minimálnymi nákladmi. Štandardizácia znamená spoľahnúť sa na best practices, t. j. odporúčané osvedčené procesy, inovácie a invenciu zamerané na hlavné činnosti zákazníka.

Ako prebieha implementácia? Zmena prístupu k implementácii priniesla výrazné zrýchlenie nasadenia tohto riešenia. Zákazník nahrá dáta a vyberie si požadovanú funkcionalitu, ktorá sa mu následne aktivuje. Prebehne základná parametrizácia číselníkov a systém je pripravený na používanie.

 

S/4HANA Private Cloud

SAP S/4HANA Private Cloud je určený zákazníkom s väčšou mierou procesov, ktoré nezodpovedajú štandardu SAP. Každý takýto zákazník má svoje privátne riešenie, ktoré mu dáva väčšiu voľnosť pri úprave a prispôsobení. Na druhej strane je proces jeho implementácie v porovnaní s Public Cloudom dlhší.

Pre obe riešenia, teda Public aj Private, platí, že SAP zabezpečuje prevádzku, monitorovanie, bezpečnosť, pravidelnú údržbu a aktualizácie riešenia bez prerušenia prevádzky.

image

5 tipov na úspešnú implementáciu SAP S/4HANA Cloud

1. Vytvorte atmosféru zmeny - zdôraznite, že nemeníte len technológiu, ale celý prístup a proces, ako „veci“ robíte. Bez podpory manažmentu to nepôjde.

2. Fit-to-standard - štandardizácia procesov je základ, neohýbajte Cloud podľa svojich potrieb. Snažte sa prispôsobiť. To je motto celého projektu a treba si ho pripomínať.

3. Postupujte na základe agilnej metodiky, ktorá vychádza z praxe a postupného zavádzania zmien. Zákazník začne so systémom pracovať oveľa skôr, postupne sa oboznamuje s jeho fungovaním a skúša jeho možnosti v praxi. Vyberte takých manažérov projektu, ktorí to dokážu.

4. Začnite s najmenším možným - rozsah sa dá jednoducho rozšíriť. Začnite na úrovni „must have“ a následne rozširujte. Vaša spoločnosť tak ľahšie prijme zmeny.

5. Jediná istota je zmena - systém možno rýchlo dopĺňať. Nové funkcionality, možnosti integrácie alebo ďalšie procesy sa dajú aktivovať kedykoľvek. Systém porastie s vami.

Bolo to užitočné?