Poznatky

Naše referencie

Veľmi dobre rozumieme špecifikám rôznych odvetví - náš tím finančných poradcov úspešne realizoval projekty v oblasti riadenia akvizícií a odpredajov, poradenstva pri transformácii podnikov, finančného due diligence, daňového a transakčného poradenstva, obchodného due diligence a postakvizičnej integrácie, oceňovania podnikov a nehnuteľností a finančného modelovania a ďalších.

• Riadenie akvizičných a predajných procesov / Poradenstvo pri transformácii spoločností

Logo
WOOD & COMPANY Transakčné poradenstvo pri akvizícii nákupného centra Aupark v Bratislave s celkovou rozlohou 59.541 m2.
Logo
Penta Investments Due diligence a transakčné poradenstvo pri predaji 100% podielu v MECOM GROUP s.r.o. spoločnosti Smithfield Foods
Logo
Dôverné Poradenstvo pri akvizícii poskytovateľa osvetľovacích riešení v automobilovom sektore na Slovensku.
Logo
VEOLIA Transakčné poradenstvo a ocenenie pri akvizícii PPC Energy.
Logo
VEOLIA Transakčné poradenstvo a ocenenie pri akvizícii Slovintegra Energy.
Logo
Union Poisťovňa Transakčné poradenstvo pri akvizícii Poštovej poisťovne, a.s.
Logo
WOOD & COMPANY Transakčné poradenstvo pri akvizícii administratívnej budovy v Bratislave.
Logo
VTG Transakčné poradenstvo pri akvizícii poskytovateľa služieb železničnej nákladnej dopravy.
Logo
CEZ ESCO Oceňovacie a due diligence služby pri akvizícii 51% podielu u poskytovateľa komplexných energetických úspor a energetického manažmentu.
Logo
Zaman Hospitality Investment Due diligence a oceňovacie služby pri akvizícii Lindner Hotel v Bratislave.

• Finančná previerka (due diligence)

Logo
Europack Transakčné poradenstvo pri predaji 62.5% podielu v EUROPACK spoločnosti Toma a.s.
Logo
Mecom Transakčné poradenstvo pri predaji 100% podielu v MECOM GROUP s.r.o. spoločnosti Smithfield Foods
Logo
Infracapital Transakčné poradenstvo pri reštrukturalizácii dlhu portfóliovej spoločnosti
Logo
Východoslovenská energetika (VSE) Transakčné poradenstvo pri analýze projektu sociálnej infraštruktúry formou PPP

• Oceňovanie a finančné modelovanie

Logo
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Indikatívne ocenenie 100% podielu v spoločnosti, pre interné rozhodovanie
Logo
VEOLIA Príprava finančného modelu, ocenenie spoločnosti, alokácia kúpnej ceny v súvislosti s akvizíciou paroplynového zdroja, kogeneračných jednotiek, tepelnej distribučnej siete a plynovej distribučnej sústavy
Logo
Východoslovenská energetika (VSE) Ocenenie plynového a elektrického retailového portfólia.
Logo
PIXEL FEDERATION, s.r.o. Indikatívne ocenenie 100% podielu v spoločnosti, pre interné rozhodovanie
Logo
ABB, s.r.o. Ocenenie vybraných aktív a záväzkov v súvislosti s vnútropodnikovou reorganizáciou.
Logo
Slovenské elektrárne, a. s. Príprava finančného modelu pre účely reportovania pre financujúce banky
Logo
BUDAMAR LOGISTICS, a.s. Alokácia kúpnej ceny výrobcu železničných vozidiel.
Logo
Všeobecná úverová banka, a.s. Ocenenie vybraných aktív spoločnosti Consumer Finance Holding, pre účely finančného výkazníctva spoločnosti VÚB banka
Bolo to užitočné?