Oceňovanie a finančné modelovanie | Deloitte Slovensko

Služby

Oceňovanie a finančné modelovanie

Máte záujem o profesionálne vykonané ocenenie Vašej spoločnosti alebo biznisu, ktoré nie je len matematickým cvičením? Máme rozsiahle skúsenosti s oceňovaním podnikov, častí podnikov, s analýzami strategických možností z pohľadu hodnoty a synergií, s analýzami citlivosti hodnoty na kľúčové parametre. Rovnako máme skúsenosti s ohodnocovaním hmotných aj nehmotných aktív v rôznych komerčných situáciách, ako aj s odhadom škôd na účely súdnych sporov a arbitráží.

Oceňovanie spoločností vyžaduje dôkladnú znalosť trendov v ekonomike a danom sektore, znalosť fungovania spoločnosti a jej konkurentov. Okrem toho je potrebné zvážiť aj ďalšie finančné a nefinančné informácie, akými sú napr. právne a regulačné prostredie. Kvalitné ocenenie spája analýzy, skúsenosti a odborný úsudok.

Náš prakticky orientovaný prístup sa opiera o znalosti a skúsenosti získavané každoročne pri realizácii mnohých významných projektov na Slovensku aj
v zahraničí. 

Súčasne úzko spolupracujeme s našimi špecialistami na audit a účtovníctvo, dane, manažérske a transakčné poradenstvo, vďaka čomu poskytujeme komplexné riešenia presne podľa potrieb našich klientov.

Naše služby

  • investičné analýzy a valuácie v rámci fúzií a akvizícií,
  • oceňovanie spoločností a ich častí,
  • poradenstvo pri získavaní financovania,
  • alokácia kúpnej ceny (Purchase Price Allocation),
  • ohodnotenie nehmotných aktív, právne poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva,
  • finančné modelovanie a revízia finančných modelov,
  • vyčíslenie škôd a ušlých ziskov.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

vedúca partnerka | transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová je vedúcou partnerkou Deloitte na Slovensku (Country Leader), ako aj vedúcou partnerkou na oddelení transakčného poradenstva. Riadi projekty transakčného poradenstva pre strategick... Viac

Tomáš Malik

Tomáš Malik

Manažér | Transakčné poradenstvo

Tomáš Malik sa stal členom tímu transakčného poradenstva spoločnosti Deloitte na Slovensku v roku 2013. Od svojho nástupu do spoločnosti Deloitte sa podieľal na poskytovaní poradenských služieb v rámc... Viac