Oceňovanie a finančné modelovanie | Deloitte Slovensko

Služby

Oceňovanie a finančné modelovanie

Požadujete profesionálne vykonané ohodnotenie, ktoré nie je len matematickým cvičením? Máme rozsiahle skúsenosti s ohodnocovaním podnikov, častí podnikov, hmotných aj nehmotných aktív v najrôznejších komerčných situáciách. Okrem toho sú súčasťou nášho portfólia aj služby z oblasti ohodnocovania zamerané na účely súdnych sporov a arbitráží.

Ohodnotenie vyžaduje dôkladnú znalosť ekonomických a sektorových trendov, fungovania spoločností a ich konkurentov. Je nutné tiež zvážiť aj ďalšie finančné i nefinančné informácie, akými sú napr. právne a regulačné prostredie. Kvalitné ohodnotenie v sebe spája analýzu, skúsenosť a odborný úsudok.

Náš prakticky orientovaný prístup sa opiera o znalosti a skúsenosti získavané každoročne pri realizácii mnohých významných projektov v Slovenskej republike i v zahraničí a vyznačuje sa odbornou precíznosťou a dôkladnosťou.

Okrem ohodnocovania zameraným na transakčný proces tiež úzko spolupracujeme s našimi špecialistami na jednotlivé odvetvia či odbornú problematiku v rámci našich služieb - audit, dane, manažérske poradenstvo a transakčné poradenstvo - a vďaka tomu poskytujeme komplexné riešenia presne podľa potrieb našich klientov.

Naše služby

  • Investičné analýzy v rámci fúzií a akvizícií,
  • ohodnocovanie spoločností a ich častí,
  • poradenstvo pri financovaní,
  • alokácia kúpnej ceny (Purchase Price Allocation),
  • ohodnotenie nehmotných aktív, právne poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva,
  • finančné modelovanie a revízia finančných modelov,
  • vyčíslenie škôd a ušlých ziskov.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

vedúca partnerka | transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová je vedúcou partnerkou Deloitte na Slovensku (Country Leader), ako aj vedúcou partnerkou na oddelení transakčného poradenstva. Riadi projekty transakčného poradenstva pre strategick... Viac

Tomáš Malik

Tomáš Malik

Manažér | Transakčné poradenstvo

Tomáš Malik sa stal členom tímu transakčného poradenstva spoločnosti Deloitte na Slovensku v roku 2013. Od svojho nástupu do spoločnosti Deloitte sa podieľal na poskytovaní poradenských služieb v rámc... Viac