Oceňovanie a finančné modelovanie | Deloitte Slovensko

Služby

Oceňovanie a finančné modelovanie

Požadujete profesionálne vykonané ohodnotenie, ktoré nie je len matematickým cvičením? Máme rozsiahle skúsenosti s ohodnocovaním podnikov, častí podnikov, hmotných aj nehmotných aktív v najrôznejších komerčných situáciách. Okrem toho sú súčasťou nášho portfólia aj služby z oblasti ohodnocovania zamerané na účely súdnych sporov a arbitráží.

Ohodnotenie vyžaduje dôkladnú znalosť ekonomických a sektorových trendov, fungovania spoločností a ich konkurentov. Je nutné tiež zvážiť aj ďalšie finančné i nefinančné informácie, akými sú napr. právne a regulačné prostredie. Kvalitné ohodnotenie v sebe spája analýzu, skúsenosť a odborný úsudok.

Náš prakticky orientovaný prístup sa opiera o znalosti a skúsenosti získavané každoročne pri realizácii mnohých významných projektov v Slovenskej republike i v zahraničí a vyznačuje sa odbornou precíznosťou a dôkladnosťou.

Okrem ohodnocovania zameraným na transakčný proces tiež úzko spolupracujeme s našimi špecialistami na jednotlivé odvetvia či odbornú problematiku v rámci našich služieb - audit, dane, manažérske poradenstvo a transakčné poradenstvo - a vďaka tomu poskytujeme komplexné riešenia presne podľa potrieb našich klientov.

Naše služby

  • Investičné analýzy v rámci fúzií a akvizícií,
  • ohodnocovanie spoločností a ich častí,
  • poradenstvo pri financovaní,
  • alokácia kúpnej ceny (Purchase Price Allocation),
  • ohodnotenie nehmotných aktív, právne poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva,
  • finančné modelovanie a revízia finančných modelov,
  • vyčíslenie škôd a ušlých ziskov.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Vedúca partnerka | Transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová riadi oddelenie transakčného poradenstva Deloitte na Slovensku. Má viac ako 15 rokov skúsenosti z riadenia projektov akvizícií a predajov spoločností, refinancovania, due diligence... Viac

Tomáš Malik

Tomáš Malik

Manažér | Transakčné poradenstvo

  ... Viac