Oceňovanie a finančné modelovanie | Deloitte Slovensko

Služby

Oceňovanie a finančné modelovanie

Máte záujem o profesionálne vykonané ocenenie Vašej spoločnosti alebo biznisu, ktoré nie je len matematickým cvičením? Máme rozsiahle skúsenosti s oceňovaním podnikov, častí podnikov, s analýzami strategických možností z pohľadu hodnoty a synergií, s analýzami citlivosti hodnoty na kľúčové parametre. Rovnako máme skúsenosti s ohodnocovaním hmotných aj nehmotných aktív v rôznych komerčných situáciách, ako aj s odhadom škôd na účely súdnych sporov a arbitráží.

Oceňovanie spoločností vyžaduje dôkladnú znalosť trendov v ekonomike a danom sektore, znalosť fungovania spoločnosti a jej konkurentov. Okrem toho je potrebné zvážiť aj ďalšie finančné a nefinančné informácie, akými sú napr. právne a regulačné prostredie. Kvalitné ocenenie spája analýzy, skúsenosti a odborný úsudok.

Náš prakticky orientovaný prístup sa opiera o znalosti a skúsenosti získavané každoročne pri realizácii mnohých významných projektov na Slovensku aj
v zahraničí. 

Súčasne úzko spolupracujeme s našimi špecialistami na audit a účtovníctvo, dane, manažérske a transakčné poradenstvo, vďaka čomu poskytujeme komplexné riešenia presne podľa potrieb našich klientov.

Naše služby

  • investičné analýzy a valuácie v rámci fúzií a akvizícií,
  • oceňovanie spoločností a ich častí,
  • poradenstvo pri získavaní financovania,
  • alokácia kúpnej ceny (Purchase Price Allocation),
  • ohodnotenie nehmotných aktív, právne poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva,
  • finančné modelovanie a revízia finančných modelov,
  • vyčíslenie škôd a ušlých ziskov.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

vedúca partnerka | transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová je vedúca partnerka Deloitte na Slovensku (Country Managing Partner) a zároveň líderka pre transakčné poradenstvo v Deloitte Central Europe. Má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblas... Viac

Tomáš Malik

Tomáš Malik

manažér | transakčné poradenstvo

Tomáš Malik sa stal členom tímu transakčného poradenstva spoločnosti Deloitte na Slovensku v roku 2013. Od svojho nástupu do spoločnosti Deloitte sa podieľal na poskytovaní poradenských služieb v rámc... Viac