Riešenia

Príprava spoločnosti na predaj

Uvažujete o predaji spoločnosti a chcete, aby bola pre investorov atraktívna a dostali ste za ňu čo najvyššiu cenu?

Náš tím expertov sa zameriava na prípravu spoločností na predaj a je schopný v krátkom časovom horizonte stanoviť návrh opatrení na zvýšenie výkonnosti spoločnosti a jej hodnoty pre pravdepodobný okruh záujemcov. Tieto opatrenia následne pomáhame aj aplikovať.

Možnosti zvýšenia výkonnosti spoločnosti sú do značnej miery dané špecifikami odvetvia, aktuálnou ekonomickou situáciou spoločnosti, firemnou kultúrou a horizontom, v ktorom sú požadované pozitívne efekty optimalizačných opatrení. Naše služby v tejto oblasti preto zaisťujeme prostredníctvom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v daných odvetviach a skúsenosťami s riadením zmien. Sme pripravení zaistiť všetky fázy projektu zvýšením výkonnosti (resp. optimalizačného projektu) – od stanovenia vízie a cieľov, cez analýzu súčasného stavu, návrh optimalizačných opatrení, definície implementačného plánu, až po podporu uskutočnenia vhodných opatrení.

Naše služby

  • Zvyšovanie výkonnosti
  • Znižovanie nákladov
  • Optimalizácia pracovného kapitálu
  • Zefektívnenie systému riadenia a organizácie
  • Zlepšenie manažérskeho reportingu
  • Pomoc pri príprave biznis plánu

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

vedúca partnerka | transakčné poradenstvo

Ivana Lorencovičová je vedúcou partnerkou Deloitte na Slovensku (Country Leader), ako aj vedúcou partnerkou na oddelení transakčného poradenstva. Riadi projekty transakčného poradenstva pre strategick... Viac

Radovan Šavolt

Radovan Šavolt

Riaditeľ | Transakčné poradenstvo

Radovan Šavolt je riaditeľom na oddelení transakčného poradenstva v Deloitte. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti korporátneho bankovníctva a transakčného poradenstva. Počas jeho kariéry sa podieľal na ... Viac