Riešenia

Príprava spoločnosti na predaj

Uvažujete o predaji spoločnosti a chcete, aby bola pre investorov atraktívna a dostali ste za ňu čo najvyššiu cenu?

Náš tím expertov sa zameriava na prípravu spoločností na predaj a je schopný v krátkom časovom horizonte stanoviť návrh opatrení na zvýšenie výkonnosti spoločnosti a jej hodnoty pre pravdepodobný okruh záujemcov. Tieto opatrenia následne pomáhame aj aplikovať.

Možnosti zvýšenia výkonnosti spoločnosti sú do značnej miery dané špecifikami odvetvia, aktuálnou ekonomickou situáciou spoločnosti, firemnou kultúrou a horizontom, v ktorom sú požadované pozitívne efekty optimalizačných opatrení. Naše služby v tejto oblasti preto zaisťujeme prostredníctvom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v daných odvetviach a skúsenosťami s riadením zmien. Sme pripravení zaistiť všetky fázy projektu zvýšením výkonnosti (resp. optimalizačného projektu) – od stanovenia vízie a cieľov, cez analýzu súčasného stavu, návrh optimalizačných opatrení, definície implementačného plánu, až po podporu uskutočnenia vhodných opatrení.

Naše služby

  • Zvyšovanie výkonnosti
  • Znižovanie nákladov
  • Optimalizácia pracovného kapitálu
  • Zefektívnenie systému riadenia a organizácie
  • Zlepšenie manažérskeho reportingu
  • Pomoc pri príprave biznis plánu

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Radovan Šavolt

Radovan Šavolt

riaditeľ | transakčné poradenstvo

Radovan Šavolt je riaditeľom na oddelení transakčného poradenstva v Deloitte. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti korporátneho bankovníctva a transakčného poradenstva. Počas jeho kariéry sa podieľal na ... Viac