Riešenia

Riadenie akvizičných a predajných procesov

Chystáte sa rozšíriť Vaše podnikanie prostredníctvom akvizície alebo máte záujem svoju spoločnosť čo najlepšie predať?

Deloitte disponuje skúseným tímom, ktorý má rozsiahle skúsenosti z mnohých transakcií po celom svete. Vďaka našim znalostiam a skúsenostiam Vám pomôžeme zvýšiť šance na uzavretie transakcie pri minimalizácii rizík za čo najlepších cenových podmienok.

V rámci predajného procesu naše služby zahŕňajú vytvorenie predajnej stratégie, identifikáciu a oslovenie potenciálnych kupujúcich s využitím našich globálnych kontaktov, vypracovanie informačných materiálov o spoločnosti, vyhodnotenie jednotlivých ponúk záujemcov až po finálne vyjednávanie a vysporiadanie transakcie.

Pri akvizíciách pomáhame klientom v celom priebehu investičného rozhodovania - od tvorby investičnej stratégie, vyhľadávania investičných príležitostí v danom sektore a krajine, navrhnutie štruktúry transakcie, vyjednávanie s vlastníkmi cieľových spoločností až po finálne uzatvorenie a vysporiadanie transakcie. V prípade potreby získania externého financovania využívame rozsiahlu sieť vybudovaných kontaktov s bankami a rôznymi typmi investorov od fyzických osôb po fondy súkromného kapitálu (private equity).

Naše služby

  • Poradenstvo pri predajoch podnikov.
  • Poradenstvo pri akvizíciách.
  • Asistencia pri zabezpečení financovania.
  • Poradenstvo pri reorganizáciách podnikov.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner | Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac