Riešenia

Trhové analýzy a poradenstvo

Naše analýzy kombinujú unikátne trhové dáta a znalosti našich odborníkov tak, aby klienti v rýchlo sa meniacom svete mali vždy k dispozícii aktuálne informácie.

Na čo sa zameriavame

 

  • Analýzy zamerané na segmenty trhu s nehnuteľnosťami

Ak máte záujem o aktuálnu situáciu na rezidenčnom alebo komerčnom trhu, svoje znalosti staviame na unikátnych trhových dátach v kombinácii s ekonomickým modelovaním. Sme hrdí na to, že môžeme pôsobiť na miestnej a regionálnej úrovni so skúsenosťami z rôznych segmentov nehnuteľností v celej Európe. Naše analýzy poskytujú komplexný a nezávislý pohľad počas rôznych štádií trhového cyklu.

  • Analýzy portfólia a optimalizácia

Či už ide o výrobný podnik, majiteľov nehnuteľností strednej veľkosti alebo štátne inštitúcie, analýza portfólia je zložitá úloha ovplyvnená mnohými faktormi. Nehnuteľnosti by mali napomôcť ich majiteľovi k dosiahnutiu dlhodobých cieľov, ale zároveň by mali ponechať dostatok priestoru na riadenie prevádzkových úloh. Náš tím disponuje preukázateľnými skúsenosťami z vykonávania analýz a optimalizácií portfólií a vždy poskytuje klientom na mieru šité zhodnotenie a odporúčania.

  • Strategické poradenstvo

S tým ako nehnuteľnosti starnú alebo menia funkcie v priebehu času, vyskytuje sa dôležitá otázka ďalšieho využitia. Našim klientom pomáhame pri zhodnotení rozvojového potenciálu a obmedzení týkajúcich sa ich nehnuteľností, aby mohli robiť dobre informované rozhodnutia v súlade s definovanými prevádzkovými modelmi.

Trh nájomného bývania

Rastúce ceny bytov a zhoršujúca sa dostupnosť vlastníckeho bývania zapríčinili
v posledných rokoch vzostup segmentu nájomného bývania. Pre významných domácich a zahraničných investorov spracovávame komplexné štúdie uskutočniteľnosti a analýzy developerských zámerov so zameraním na potenciál nájomného segmentu na slovenskom trhu.

Posúdenie obchodného modelu športovej arény

Pre úspešný český futbalový klub sme pripravili podrobné posúdenie komerčných parametrov futbalového štadióna vrátane získania rozvojového potenciálu. Naša expertíza v oblasti nehnuteľností pomohla vlastníkovi štadióna lepšie využívať dostupné komerčné priestory a viac zapájať divákov do športového diania nielen počas športového stretnutia.

Spolupráca súkromného a verejného sektora pri rozvoji lokalít

Pre významných vlastníkov dopravnej a technickej infraštruktúry realizujeme analýzy spolupráce so súkromným sektorom v nadväznosti na rozvoj kľúčových území v mestách. Naša práca spočíva najmä v príprave rámcových podmienok rozvoja lokalít a definovaní zámerov vhodných pre potenciálnu spoluprácu.

Spojte sa s nami

Ivana Lorencovičová

Ivana Lorencovičová

Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic

Ivana Lorencovičová je Managing Partner, Deloitte Czech & Slovak Republic. Zároveň zastáva funkciu WorldImpact Leader, Deloitte Central Europe, v rámci ktorej sa venuje iniciatívam zameraným na vytvor... Viac

Miroslav Linhart

Miroslav Linhart

vedúci partner | transakčné oddelenie

Miroslav je vedúci partner na oddelení finančného poradenstva Deloitte Česká republika, kde súčasne vedie oblasť poradenstva v sektore nehnuteľností a stavebníctva. Špecializuje sa na služby podnikový... Viac