Ľudia

Alena Dubovcová

supervízorka | outsourcing účtovnej a mzdovej agendy

Alena Dubovcová

Alena Dubovcová je supervízorka na oddelení Business Process Solutions – BPS. Má viac ako 10 ročné skúsenosti s vedením personálnej a mzdovej agendy rôznych typov spoločností. Špecializuje sa na oblasť pracovného práva a dane z príjmov fyzických osôb.

Alena Dubovcová