Ľudia

Beata Hlavčáková

manažér | riadenie rizík

Beata Hlavčáková

Beata Hlavčáková pôsobí v Deloitte na Slovensku ako manažérka v oblasti udržateľnosti. Má 20 rokov odborných a praktických skúseností v súkromnom, mimovládnom a verejnom sektore. Navrhovala stratégie a programy udržateľnosti, auditovala nefinančné správy a riadila medzinárodné projekty udržateľnosti (EÚ, UNDP, EBRD). 

Beata Hlavčáková