Ľudia

Beata Hlavčáková

manažérka pre udržateľnosť | riadenie rizík

Beata Hlavčáková

Beata Hlavčáková pôsobí v Deloitte na Slovensku ako manažérka v oblasti udržateľnosti. Má 20-ročné odborné a praktické skúsenosti v súkromnom, mimovládnom aj verejnom sektore. Počas svojej kariéry pripravovala stratégie a programy udržateľnosti, vykonávala audit nefinančných správ a riadila medzinárodné projekty udržateľnosti v rámci Európskej únie, Rozvojového programu OSN a Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Beata Hlavčáková