Ľudia

Boglárka Nagyová

Senior Associate | právne poradenstvo

Boglárka Nagyová

Boglárka Nagyová je advokátska koncipientka v spoločnosti Deloitte Legal. Vo svojej advokátskej praxi sa zameriava na pracovné, obchodné a environmentálne právo a špecializuje sa na problematiku imigračného práva.

Boglárka Nagyová