Ľudia

Dana Kohútová

manažérka | daňové oddelenie

Dana Kohútová

Dana Kohútová je manažérka na daňovom oddelení Deloitte na Slovensku – poskytovanie riešení v oblasti outsourcingu podnikových procesov (BPS). Špecializuje sa na poskytovanie poradenských služieb v oblasti dane z príjmov právnických osôb, dodržiavania daňovej legislatívy a predpisov, ako aj na poskytovanie účtovných služieb so zameraním na štatutárne účtovníctvo, ktoré poskytovala širokému portfóliu klientov. 

Má viac ako 20-ročné skúsenosti s poskytovaním služieb v oblasti účtovníctva a finančného a daňového výkazníctva ako koordinátorka, účtovná špecialistka a konzultantka. Je zapísaná v zozname asistentov audítora, ktorý vedie Slovenská komora audítorov. V roku 2018 sa stala slovenskou daňovou poradkyňou s licenciou.

Dana Kohútová