Ľudia

Daniela Hollá

senior manažérka | daňové poradenstvo

Daniela Hollá

Daniela Hollá je senior manažérka na oddelení daňového poradenstva Deloitte na Slovensku, kde sa špecializuje na transferové oceňovanie. Je daňovou poradkyňou a od roku 2008 členkou Slovenskej komory daňových poradcov. Má viac ako desaťročné skúsenosti v oblasti daní vrátane priameho zdaňovania spoločností, a to hlavne v oblasti transferového oceňovania.

Medzi jej klientov patria nadnárodné spoločnosti aj lokálne subjekty pôsobiace v rôznych odvetviach ako IT, automobilový a farmaceutický priemysel. Okrem toho je držiteľkou diplomu ACCA v oblasti medzinárodného finančného výkazníctva (DipIFR).

Daniela Hollá